< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 07 - Từ ngày 19 tháng 10 năm 2020 đến ngày 25 tháng 10 năm 2020 (Có bổ sung)

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 19/10
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
Thứ  3
Ngày 20/10
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
Thứ 4
Ngày 21/10
Họp bàn các vấn đề về triển khai Đề án TL trường Thực hành sư phạm
Ông Trần Anh Tư
Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng; Trưởng các đơn vị: TC-HC, KH-TC, QT-CTHSSV, TT TV-TB, ĐT-NCKH, trường THSP
8h00 - Phòng họp 1
Đại hội chi đoàn mẫu
Ông Lê Văn Lưu
Khách mời; Toàn thể sinh viên lớp K40C - CĐMN
19h30 - Nhà D
Thứ 5
Ngày 22/10
Khai giảng năm học 2020 - 2021
Trường CĐ KTCN
Việt Nam - Hàn Quốc
Đồng chí  Trần Anh Tư
8h00 - Hội trường
Trường  CĐ KTCN
VN - HQ
Hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng
Trường CĐ DL - TM
Nghệ An
Đồng chí Lưu Tiến Hưng; đồng chí Nguyễn Văn Thành; đồng chí Lê Đình Cường; đồng chí Trần Thương Hiền
14h30 - Hội trường
Trường CĐ DL - TM
Nghệ An
Thứ 6
Ngày 23/10
Họp rà soát, đánh giá việc triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng các đơn vị toàn trường
14h00 - Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 24/10
Tổng kết tình nguyện hè 2019 - 2020; Triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021
Ông Lê Đình Cường
Khách mời; Theo thông tri triệu tập
7h30 - Hội trường 1
Tập huấn công tác Đoàn - Hội
Ông Lê Đình Cường
Theo thông tri triệu tập
14h00 - Nhà
Đa chức năng
Chủ nhật
Ngày 25/10
 
 
 
 
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.