< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác tuần 10 - Từ ngày 22 tháng 10 năm 2018 đến ngày 28 tháng 10 năm 2018 (có bổ sung)

                                       UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                          LỊCH CÔNG TÁC
                 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                     Tuần 10 - Từ ngày 22 tháng 10 năm 2018 đến ngày 28 tháng 10 năm 2018
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 22/10
Họp Ban giám hiệu
Ông Lưu Tiến Hưng
Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng
Từ 8h00’-Phòng họp 1
     Thứ 3
  Ngày 23/10
Thanh tra chuyên đề 2 tại khoa Mầm non
Ông Nguyễn Kim Hải
Phòng Thanh tra- ĐBCLGD; Lãnh đạo, giáo vụ, trợ lý tỏ chức khoa Mầm non
Từ 8h00’-VP khoa Mầm non
         Thứ  4
Ngày 24/10
Thanh tra chuyên đề 2 tại khoa GDTC-NT
Ông Nguyễn Kim Hải
Phòng Thanh tra- ĐBCLGD; Lãnh đạo, giáo vụ, trợ lý tỏ chức khoa GDTC-NT
Từ 8h00’-VP khoa GDTC-NT
Ban Giám hiệu làm việc với BQL Ký túc xá và nhà ăn sinh viên Ông Trần Anh Tư  Ông Trần Anh Tư - Phó Hiệu trưởng; Ông Đậu Anh Tuấn, Lê Văn Lưu (BQL Ký túc xá);  ông Lê Văn Thỉu (Quản lý nhà ăn sinh viên) Từ 8h00’-Phòng họp 1
Họp Ban xây dựng chương trình tiếng Việt dành cho lưu học sinh Lào
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 641/QĐ-CĐSPNA ngày 24/9/2018
Từ 14h00  - Phòng họp 1
BQL Ký túc xá tổ chức sinh hoạt nội trú học kỳ I năm học 2018 - 2019
Ông Đậu Anh Tuấn
Khách mời; BQL Ký túc xá, HSSV nội trú
Từ 19h30 - Nhà Đa chức năng
Thứ  5
Ngày 25/10
Thanh tra chuyên đề 2 tại khoa Ngoại ngữ
Ông Nguyễn Kim Hải
Phòng Thanh tra- ĐBCLGD; Lãnh đạo, giáo vụ, trợ lý tỏ chức khoa Ngoại ngữ
Từ 8h00’-VP khoa Ngoại ngữ
Dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCHTW Đảng  UBND tỉnh Nghệ An  Đ/c Lưu Tiến Hưng - Hiệu trưởng; đ/c Đàm Thị Ngọc Ngà - Trưởng phòng ĐT-NCKH  Từ 8h00’  - Tại Sở Giáo dục & Đào tạo
Tổng kết tình nguyện Hè 2018   Ông Lê Đình Cường  Khách mời; BCH Đoàn trường; BCH Hội SV; các đội tình nguyện Hè  Từ 19h30  - Hội trường CS2
         Thứ 6
Ngày 26/10
Họp triển khai Kế hoạch mở lớp Đào tạo giáo viên Mầm non có trình độ Trung cấp tại Diễn Châu  Ông Trần Anh Tư  BGH; Lãnh đạo các tổ chức: Trung tâm ĐTBD-NV&KNM, Đào tạo - NCKH, KH-TC, CT HSSV  Từ 8h00’  - Phòng họp 1
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn Trường; Đoàn Thanh niên; Trưởng các tổ chức: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, CT HSSV,
TT ĐTBD-NV&KNM
Từ 14h00  - Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 27/10
Khai mạc lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh
Ông Trần Anh Tư
 Trung tâm ĐTBD-NV&KNM; các học viên
 Từ 7h30’ - Phòng D311
nhà D
Chủ nhật
Ngày 28/9
 
 
 
 
 
Lưu ý: Các tô chức, tổ chức chính trị - xã hội thuộc trường nộp báo cáo tháng 10 năm 2018 về phòng HC-QT.              
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.