< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 11 - Từ ngày 16 tháng 11 năm 2020 đến ngày 22 tháng 11 năm 2020

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 16/11
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
Thứ  3
Ngày 17/11
Ghép nhạc Hội diễn văn nghệ chào mừng 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam
Ông Lê Đình Cường
Các đội văn nghệ
14h00 - Hội trường 1
Tọa đàm ngày 20/11
Ông Lê Đình Cường
Giáo viên chủ nhiệm; Cố vấn học tập; Trợ lý tổ chức các khoa; GV giảng dạy và toàn thể HSSV
19h30 - Nhà D
Thứ 4
Ngày 18/11
Lễ Khai giảng năm học 2020 - 2021
Trường CĐ Việt - Đức
Nghệ An
Đồng chí Lưu Tiến Hưng
8h00 -  Trường CĐ
Việt - Đức Nghệ An
Hội diễn văn nghệ chào mừng 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam
Ông Lê Đình Cường
Khách mời; mời toàn thể cán bộ, giảng viên; toàn thể HSSV
19h30 - Hội trường 1
Thứ 5
Ngày 19/11
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
 
Thứ 6
Ngày 20/11
Kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020) 
Thứ 7
Ngày 21/11
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 22/11
 
 
 
 
 
 
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.