< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác tuần 11 - Từ ngày 29 tháng 10 năm 2018 đến ngày 04 tháng 11 năm 2018 (có điều chỉnh, bổ sung)

                            UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                          LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                     Tuần 11 - Từ ngày 29 tháng 10 năm 2018 đến ngày 04 tháng 11 năm 2018
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 29/10
Đón tiếp lưu học sinh Lào K16
Ông Trần Anh Tư
BGH; Theo Kế hoạch số 35/KH-CĐSPNA ngày 23/10/2018
Từ 7h00’ - Phòng họp 1 và BQL Ký túc xá
      Thứ 3
   Ngày 30/10
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
        Thứ  4
Ngày 31/10
Đêm hội Halloween
Ông Lê Văn Lưu
Khách mời; BCH Hội Sinh viên; Sinh viên được triệu tập
Từ 19h00’ - Nhà tập đa chức năng
BGH làm việc với Hội Cựu giáo chức trường  Ông Lưu Tiến Hưng  Hiệu trưởng; Trưởng các tổ chức: HC-QT, KH-TC; Hội Cựu Giáo chức trường  Từ 15h00’  - Phòng họp 1
Thứ  5
Ngày 01/11
Họp BCH Đảng ủy phiên tháng 11/2018
Ông Lưu Tiến Hưng
Các đ/c UVBCH Đảng ủy
Từ 8h00’  - Phòng họp 1
Làm việc với Tổ thẩm  định Sở tài chính Nghệ An về việc kiểm tra hiện trạng nhà, đất của Trường CĐSP Nghệ An  Sở Tài chính  Tổ thẩm định của Sở Tài chính; Hiệu trưởng; Trưởng các tổ chức: HC-QT, Trung tâm ĐT-BDNV&KNM; Trưởng, phó phòng KH-TC  Từ 14h00’  - Phòng họp 1
Nghiệm thu công trình chặt cây chống Bão, tạo tán tại cơ sở 1 và  cơ sở 2 Ông Lưu Tiến Hưng  Theo Quyết định số 720/QĐ-CĐSPNA ngày 31/10/2018  Từ 16h00’  - Tại cơ sở 1, cơ sở 2
        Thứ 6
Ngày 02/11
Đảng ủy làm việc với BTV Công đoàn trường
Ông Lưu Tiến Hưng
Đ/c Trần Anh Tư - P. Bí thư Đảng ủy; đ/c Tạ Thị Thanh Hà - Đảng ủy viên, Phụ trách công tác VP của ĐU; BTV Công đoàn trường.
Từ 8h00’  - Phòng họp 1
Giao ban cơ quan phiên tháng 11/2018
Ông Lưu Tiến Hưng
Các đ/c đảng ủy viên; BGH; Bí thư các chi bộ; Trưởng, phó các tổ chức, tổ chức CT-XH.
 Từ 14h00  - Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 03/11
Thi Kết thúc các học phần lớp CBQLGD tại huyện Nam Đàn
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 689/QĐ-CĐSPNA ngày 23/10/2018
Từ 7h00’ - Tại huyện Nam Đàn 
Chủ nhật
Ngày 04/11
 
 
 
 
 
 
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.