< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 12 - Từ ngày 05 tháng 11 năm 2018 đến ngày 11 tháng 11 năm 2018 (có điều chỉnh)

                                      
                           UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                          LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                     Tuần 12 - Từ ngày 05 tháng 11 năm 2018 đến ngày 11 tháng 11 năm 2018
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 05/11
Họp bàn về chế độ, chính sách
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng các phòng: TC-ĐN, KH-TC
Từ 8h00 - Phòng họp 1
         Thứ 3
    Ngày 06/11
Họp BCH Công đoàn trường mở rộng
Bà Lê Thị Lệ Hà
BCH Công đoàn trường; Chủ tịch các công đoàn bộ phận
Từ 8h00 - Phòng họp 1
Dự Hội nghị triển khai công tác thi đua năm học 2018-2019
Khối trưởng khối thi đua
Hiệu trưởng; Chủ tịch công đoàn trường; Bí thư đoàn TN; Lãnh đạo phòng HC-QT; chuyên viên phụ trách thi đua
Từ 14h00 – Trường CĐ Việt Hàn
         Thứ  4
Ngày 07/11
Họp Lớp trưởng, Bí thư chi đoàn các lớp
Ông Trần Anh Tư
Phòng Công tác HSSV; Lớp trưởng, Bí thư các lớp
Từ 16h00  - Phòng D312 nhà D
Thứ  5
Ngày 08/11
Họp Hội đồng tuyển chọn tư vấn, xác định danh mục đề tài NCKH cấp trường năm học 2018 -2019
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 719/QĐ-CĐSPNA ngày 31/10/2018
Từ 8h00  - Phòng họp 1
         Thứ 6
Ngày 09/11
 
 
 
 
Thứ 7
Ngày 10/11
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 11/11
 
 
 
 
 
 
                  
                           
 
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.