< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 13 - Từ ngày 12 tháng 11 năm 2018 đến ngày 18 tháng 11 năm 2018 (có bổ sung)

                              UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                          LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                     Tuần 13 - Từ ngày 12 tháng 11 năm 2018 đến ngày 18 tháng 11 năm 2018
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 12/11
Hội ý đầu tuần
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Chủ tịch Công đoàn trường; Bí thư Đoàn trường; Trưởng các tổ chức: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, CT HSSV, TT ĐTBDNV&KNM
Từ 8h00’ - Phòng họp 1
Họp ban tổ chức Lễ kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 741/QĐ-CĐSPNA ngày 09/11/2018
Từ 9h30’ - Phòng họp 1
         Thứ 3
   Ngày 13/11
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
         Thứ  4
Ngày 14/11
 BGH làm việc với nhà ăn sinh viên  Ông Trần Anh Tư  Đ/c Trần Anh Tư - Phó Hiệu trưởng; Đại diện lãnh đạo các tổ chức: HC-QT, KH-TC, BQL KTX, Công tác HSSV, khoa THCS; Ông Nguyễn Văn Thỉu - Quản lý nhà ăn sinh viên     Từ 8h00’ - Phòng họp 1
Khám sức khỏe cho lưu học viên Lào
Ông Trần Anh Tư
Bác sĩ bệnh viện Quân Y 4; Tổ Y tế trường và Lưu học viên Lào
Từ 13h30’ – Phòng Y tế Trường
Giao lưu bóng đá CBGV Nhà trường với lưu học viên Lào chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11  Ông Lê Đình Cường  Khách mời; BCH Đoàn TN, BCH Hội SV; Các đội tuyển  
Từ 16h00’- Sân vận động
Thứ  5
Ngày 15/11
Ngày hội Sinh viên với văn hoá giao thông
 Ông Lê Đình Cường
 Khách mời; BCH Đoàn TN, BCH Hội SV; Các đội thi
 
    Từ 16h00’- Sân vận động
Từ 19h30’ - Hội trường CS1
        Thứ 6
Ngày 16/11
Hội Cựu giáo chức tổ chức giao lưu các thế hệ và sơ kết hoạt động của hội
Hội Cựu giáo chức
Mời: Đảng ủy, BGH; Trưởng, Phó các tổ chức, tổ chức CT-XH thuộc trường
Từ 8h00’- Hội trường CS1
Thứ 7
Ngày 17/11
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 18/11
Khai mạc và thi đấu giải thể thao chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Bà Lê Thị Lệ Hà
Khách mời; Ban tổ chức; VĐV các đội thi đấu; cổ động viên
Từ 7h30’- Nhà tập đa năng
 
Lưu ý:                    - Các khoa triển khai làm đề thi học phần phục vụ thi kỳ 1, năm học 2018-2019.
- Nạp đề cung biên bản bàn giao đề về phòng ĐT-NCKH đúng lịch quy định.
- Các đội tuyển bóng chuyền tập luyện tại nhà thi đấu đa năng từ 16h00' - 19h00' hàng ngày.

                     
 
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.