< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 13 - Từ ngày 12 tháng 11 năm 2018 đến ngày 18 tháng 11 năm 2018 (có bổ sung)

                              UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                          LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                     Tuần 13 - Từ ngày 12 tháng 11 năm 2018 đến ngày 18 tháng 11 năm 2018
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 12/11
Hội ý đầu tuần
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Chủ tịch Công đoàn trường; Bí thư Đoàn trường; Trưởng các tổ chức: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, CT HSSV, TT ĐTBDNV&KNM
Từ 8h00’ - Phòng họp 1
Họp ban tổ chức Lễ kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 741/QĐ-CĐSPNA ngày 09/11/2018