< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác tuần 14 - Từ ngày 19 tháng 11 năm 2018 đến ngày 25 tháng 11 năm 2018 (có bổ sung)

                            
                           UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                          LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                     Tuần 14 - Từ ngày 19 tháng 11 năm 2018 đến ngày 25 tháng 11 năm 2018
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 19/11
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
       Thứ 3
     Ngày 20/11
Lễ mít tinh kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Ông Lưu Tiến Hưng
Khách mời; toàn thể công chức, viên chức trường; đại diện HSSV các lớp K38, K39, K40 hệ Cao đẳng; K58, K59 hệ Trung cấp; lớp trưởng, lớp phó các lớp Lào khoá 16.
Từ 9h00’ - Hội trường CS1
        Thứ  4
     Ngày 21/11
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
Thứ  5
Ngày 22/11
Họp Hội đồng nâng lương đợt 2 năm 2018
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số: 751/QĐ-CĐSPNA ngày 14/11/2018
Từ 8h00’ - Phòng họp 1
Họp xét hưởng chế độ bồi dưỡng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố độc hại
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số: 757/QĐ-CĐSPNA ngày 15/11/2018
Từ 9h30’ - Phòng họp 1
         Thứ 6
Ngày 23/11
Tổng kết công tác Đảng; Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng năm 2018 chi bộ Trung tâm ĐT-BDNV &KNM  Ông Nguyễn Lâm Huy  Khách mời; Đảng viên chi bộ Trung tâm ĐT-BDNV &KNM  Từ 8h00’ – VP TT ĐT-BDNV&KNM
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn Trường; Đoàn Thanh niên; Trưởng các tổ chức: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, CT HSSV, TT ĐTBD-NV&KNM
Từ 14h00’  - Phòng họp 1
Duyệt văn nghệ thi “Hùng biện tiếng Việt” cho sinh viên Lào tại Nghệ An  Bà Tạ Thị Thanh Hà  GVCN các lớp Lào; Trợ lý tổ chức khoa THCS; Các đội thi.  Từ 14h30’ - Hội trường CS1
Thứ 7
Ngày 24/11
Thi “Hùng biện tiếng Việt” cho sinh viên Lào tại Nghệ An
Ông Trần Anh Tư
Khách mời; Đại diện các tổ chức đơn vị có thí sinh dự thi; Các đội thi; Đội cổ vũ các trường; Đại diện các tổ chức thuộc trường CĐSPNA; Giảng viên giảng dạy tiếng Việt cho học viên Lào.
Từ 7h30’- Hội trường CS1
Chủ nhật
Ngày 25/11
Tổ chức Giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên năm thứ 2 và HSSV năm thứ nhất
Ông Trần Anh Tư
Theo Thông báo số 172/TB-CĐSPNA nagỳ 14/11/2018
Từ 7h30’ - Hội trường CS1
 
Trọng tâm:            Chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 -20/11/2018).
 
Lưu ý:                     CCVC nhà trường xem danh sách dự kiến nâng lương đợt 2 năm 2018 trên Website.          
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.