< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 14 - Từ ngày 25 tháng 11 năm 2019 đến ngày 01 tháng 12 năm 2019

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 25/11
Tập trung học viên Lào
Bà Tạ Thị Thanh Hà
Ông Nguyễn Văn Thành
Đại diện các đơn vị: Phòng QT - CTHSSV; Phòng ĐT - NCKH; Khoa THCS; Giáo viên chủ nhiệm lớp Lào
8h00’ - Hội trường 1
Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu xin ý kiến xếp loại cuối năm Ủy viên BCH Đảng ủy, Lãnh đạo Nhà trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BCH Đảng ủy; Trưởng, phó các tổ chức CT - XH; Trưởng, phó các đơn vị; Bí thư các chi bộ.
14h00’ - Phòng họp 1
Họp Hội đồng nâng lương đợt 2 năm 2019
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định
16h00’ - Phòng họp 1
Thứ  3
Ngày 26/11
Đoàn giám sát của Đảng ủy Trường làm việc với Chi ủy Chi bộ Khoa Tiểu Học.
Ông Nguyễn Lâm Huy
Theo Quyết định số 80-QĐ/ĐU ngày 14/11/2019 của Đảng ủy.
8h00’ - Phòng họp 1
Thứ 4
Ngày 27/11
Gặp mặt viên chức nghỉ hưu đợt 2 năm 2019
Ông Lưu Tiến Hưng
Hiệu Trưởng; P.Hiệu trưởng; CT. Công đoàn Trường; TP TC - HC; Viên chức nghỉ hưu theo giấy mời; Trưởng các đơn vị có viên chức nghỉ hưu
15h00’ - Phòng họp 1
Thứ 5
Ngày 28/11
Tổng kết tình nguyện năm học 2018 - 2019
Ông Lê Đình Cường
Khách mời; Các đội tình nguyện; Ban cán sự các lớp.
19h00’ - Hội trường 1
Thứ 6
Ngày 29/11
Họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp lớp Trung cấp Mầm Non K58 - Diễn Châu Ông Lưu Tiến Hưng Theo Quyết định số 657/QĐ-CĐSPNA ngày 18/11/2019 của Hiệu trưởng. 9h00’ - Phòng họp 1
Kiểm điểm tập thể, cá nhân: Lãnh đạo Nhà trường, BCH Đảng ủy Ông Lưu Tiến Hưng Tỉnh ủy; Thành ủy; BCH Đảng ủy 13h30’ - Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 30/11
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 01/12
 
 
 
  
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.