< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 15 - Từ ngày 02 tháng 12 năm 2019 đến ngày 08 tháng 12 năm 2019

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 02/12
Dự Lễ Quốc khánh Lào
Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào - Tỉnh Nghệ An
Đồng chí Trần Anh Tư; Đồng chí Nguyễn Thị Hoài An
Từ 8h00’ - Bộ chỉ huy BĐBP Tỉnh
Hội Nghị trực tuyến để quán triệt, triển khai quy định 205-QĐ/TW, ngày 23/09/2019 của Bộ Chính trị.
Ban tổ chức Tỉnh ủy
Đồng chí Lưu Tiến Hưng
Từ 14h00’ - HT Tầng 4 - Cơ quan Tỉnh ủy
Khai giảng lớp Lưu học sinh CHDCND Lào khóa 17
Ông Trần Anh Tư
Theo Kế hoạch số 63/KH-CĐSPNA ngày  26/11/2019
15h00’ - Hội trường 1
Thứ  3
Ngày 03/12
Đại hội Hội TL-GD Nghệ An
Hội TL-GD Nghệ An
Đ/c Trần Anh Tư và 30 GV theo DS do Phòng TC-HC lập gửi các Khoa
7h30 - Hội Trường 1 - Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An
Duyệt Đại hội Đoàn trường khóa XVI nhiệm kỳ 2019 – 2022.
Ông Lưu Tiến Hưng
BTV; BGH; Ban thường vụ Đoàn trường; Đồng chí Tạ Thị Thanh Hà.
14h00’ - Phòng họp 1
Họp Ban Thường vụ Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
Ban Thường vụ Đảng ủy; Mời Trưởng phòng TC - HC
15h00’ - Phòng họp 1
Kiểm tra sức khỏe đầu vào Lưu học sinh Lào khóa 17
Ông Trần Anh Tư
Bác sĩ bệnh viện QY4, bộ phận y tế nhà trường và Lưu học sinh Lào khóa 17
14h00’ - Nhà Y tế trường
Thứ 4
Ngày 04/12
Họp Ban Chấp hành Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
Ban Chấp hành Đảng ủy
8h00’ - Phòng họp 1
Họp Giao ban Trường
Ông Lưu Tiến Hưng
Đảng ủy; Ban Giám hiệu; Trưởng các đơn vị; Trưởng các tổ chức Chính trị - Xã hội
14h00’ - Phòng họp 1
Thứ 5
Ngày 05/12
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
Thứ 6
Ngày 06/12
Họp Ban  Xây dựng Quy chế văn hóa nơi công sở và Bộ quy tắc ứng xử trong trường học giai đoạn 2019 - 2025
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 499/QĐ-CĐSPNA ngày 19/09/2019 của Hiệu trưởng.
8h00’ - Phòng họp 1
Hội ý lãnh đạo
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng các: đoàn thể, phòng, trung tâm.
14h00’ - Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 07/12
Hội thi Nghiệp vụ sư phạm Khoa Mầm Non
Bà Nguyễn Thị Quý Hoa
Toàn thể CBGV, SV Khoa Mầm Non; Khách mời
7h30’ – Nhà học D
Thi tốt nghiệp lớp TCMN vừa học vừa làm tại Diễn Châu Ông Trần Anh  Theo Quyết Định Từ 7h00’ - Tại Diễn Châu
Hội thi Nghiệp vụ sư phạm Khoa Mầm Non
Bà Nguyễn Thị Quý Hoa
Toàn thể CBGV, SV Khoa Mầm Non; Khách mời
14h00’ - Hội trường 1
Thi tốt nghiệp lớp TCMN vừa học vừa làm tại Diễn Châu Ông Trần Anh  Theo Quyết Định Từ 14h00’ - Tại Diễn Châu
Chủ nhật
Ngày 08/12
Thi tốt nghiệp lớp TCMN vừa học vừa làm tại Diễn Châu
Ông Trần Anh 
Theo Quyết Định
  Từ 7h00’ - Tại Diễn Châu
Thi tốt nghiệp lớp TCMN vừa học vừa làm tại Diễn Châu Ông Trần Anh  Theo Quyết Định Từ 14h00’ - Tại Diễn Châu
Lưu ý: Tuần 15 là tuần học chính thức cuối học kỳ I cho các lớp năm 2, năm 3. Các khoa, Giảng viên hoàn thiện các điều kiện để chuẩn bị cho tổ chức thi học phần.
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.