< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác tuần 15 - Từ ngày 26 tháng 11 năm 2018 đến ngày 02 tháng 12 năm 2018

                            UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                          LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                     Tuần 15 - Từ ngày 26 tháng 11 năm 2018 đến ngày 02 tháng 12 năm 2018
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 26/11
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
Thứ 3
Ngày 27/11
Dự Hội thảo “Phát triển giáo dục phổ thông trên địa bản tỉnh Nghệ An đáp ứng yêu cấu đổi mới giáo dục hiện nay” UBND tỉnh Nghệ An  Ông Lưu Tiến Hưng - Hiệu trưởng Nhà trường
Từ 7h30’ - Hội trường Diamond
Palace, Khách sạn Giao tế, số 9,
đường Hồ Tùng Mậu,TP Vinh
Tổng kết công tác Đảng; Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng năm 2018 chi bộ Công tác HSSV - BQL Ký túc xá
Ông Nguyễn Thức Hạnh
Mời UVBCH Đảng uỷ phụ trách dự; Đảng viên chi bộ Công tác HSSV - BQL Ký túc xá
Từ 8h00’  - Phòng họp 1
Thứ  4
Ngày 28/11
Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng
Đ/c Lưu Tiến Hưng
Toàn thể đảng viên Đảng bộ trường
Từ 13h30’-Hội trường CS1
Hội nghị quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng khóa XII
Ông Lưu Tiến Hưng
Toàn thể viên chức và Đảng viên là HSSV
Từ 14h00’  - Hội trường CS1
 
 
 
 
 
Thứ  5
Ngày 29/11
BGH làm việc với phòng HC-QT, BQL Ký túc xá
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Lãnh đạo phòng HC-QT, BQL Ký túc xá; KH-TC
Mời: ông Cao Bá Anh (HC-QT); ông Nguyễn Văn Hải (BQL KTX)
Từ 8h00’  - Phòng họp 1
Tổng kết công tác Đảng; Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng năm 2018 chi bộ phòng Đào tạo - NCKH Ông Nguyễn Văn Cầm  Mời UVBCH Đảng uỷ phụ trách dự; Đảng viên chi bộ phòng Đào tạo - NCKH Từ 8h00’  - Văn phòng ĐT -NCKH
Tổng kết công tác Đảng; Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng năm 2018 chi bộ khoa Tiểu học Ông Phạm Đình Hòa Mời UVBCH Đảng uỷ phụ trách dự; Đảng viên chi bộ khoa Tiểu học
Từ 8h00’  - Văn phòng khoa
Tiểu học
Tổng kết công tác Đảng; Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng năm 2018 chi bộ khoa THCS Bà Tạ Thị Thanh Hà Mời UVBCH Đảng uỷ phụ trách dự; Đảng viên chi bộ khoa THCS
Từ 14h00’ - Văn phòng khoa THCS
Chạy chương trình văn nghệ phục vụ Khai giảng các lớp tiếng Việt lưu học sinh  Lào K16 và kỉ niệm 43 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào Bà Tạ Thị Thanh Hà  Các đội văn nghệ Từ 15h00’  - Hội trường CS1
Sinh hoạt nội trú lưu học viên Lào năm học 2018 -2019 Ông Đậu Anh Tuấn  Khách mời; viên chức BQL Ký túc xá; lưu học viên Lào  Từ 19h30’  - Hội trường CS1
 
 
 
Thứ 6
Ngày 30/11
Tổng kết công tác Đảng; Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng năm 2018 chi bộ KHTC - TCĐN
Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Mời UVBCH Đảng uỷ phụ trách dự; Đảng viên chi bộ KHTC - TCĐN
Từ 8h00’  - Phòng họp 1
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn Trường; Đoàn Thanh niên; Trưởng các tổ chức:
TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, CT HSSV,
TT ĐT-BDNV&KNM
Từ 14h00’  - Phòng họp 1
Khai giảng các lớp tiếng Việt lưu học sinh  Lào K16 và kỉ niệm 43 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào
Ông Trần Anh Tư
Khách mời; Theo Thông tri triệu tập
Từ 15h30’  - Hội trường CS1
Thứ 7
Ngày 01/12
Thi Nghiệp vụ sư phạm khoa Tiểu học
Ông Phạm Đình Hòa
Toàn thể giảng viên và HSSV khoa Tiểu học
Từ 7h00’  - Nhà học D
Thi Nghiệp vụ sư phạm khoa Mầm non Bà Nguyễn Thị Quý Hoa Toàn thể giảng viên và HSSV khoa Mầm non
Từ 7h00’  - Hội trường CS1
(cả ngày)
Chủ nhật
Ngày 02/12
Thi Nghiệp vụ sư phạm khoa Ngoại ngữ Bà Nguyễn Thị Xuân Đào Toàn thể giảng viên và HSSV khoa Ngoại ngữ
Từ 7h00’  - Nhà học D và
phòng họp 1
Bế giảng lớp Bồi dưỡng CBQLGD tại huyện Nam Đàn        Ông Trần Anh Tư BGH; Lãnh đạo Trung tâm ĐT-BDNV&KNM Từ 8h00’  - Tại huyện Nam Đàn
                         
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.