< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác tuần 16 - Từ ngày 03 tháng 12 năm 2018 đến ngày 09 tháng 12 năm 2018

             UBND TỈNH NGHỆ AN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN
LỊCH CÔNG TÁC
Tuần 16 - Từ ngày 03 tháng 12 năm 2018 đến ngày 09 tháng 12 năm 2018
                   
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
 
 
 
 
Thứ  2
Ngày 03/12
Tổng kết công tác Đảng; Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng năm 2018 chi bộ khoa LLCT - TLGD
Ông Thái Doãn Việt
Mời UVBCH Đảng uỷ phụ trách dự; Đảng viên chi bộ khoa LLCT - TLGD
Từ 7h30’  - Phòng họp 1
Tổng kết công tác Đảng; Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng năm 2018 chi bộ HC-TTr-TV
Ông Nguyễn Văn Thành
Mời UVBCH Đảng uỷ phụ trách dự; Đảng viên chi bộ HC-TTr-TV
Từ 7h30’ - Phòng họp 409
- Lễ trao Quyết định đảng viên chính thức
- Tổng kết công tác Đảng; Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng năm 2018 chi bộ  khoa GDTC-NT
Bà Hồ Thị Việt Yến
Mời UVBCH Đảng uỷ phụ trách dự; Đảng viên chi bộ bộ  khoa GDTC-NT
Từ 13h30’ - Phòng 105 TV
Tổng kết công tác Đảng; Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng năm 2018 chi bộ khoa Mầm non
Bà Nguyễn Thị Quý Hoa
Mời UVBCH Đảng uỷ phụ trách dự; Đảng viên chi bộ khoa Mầm non
Từ 14h00’  - Văn phòng khoa Mầm non
Nghiệm thu nội bộ các công trình cải tạo, sửa chữa năm 2018
Ban quản lý dự án
- BQL Dự án; Ban Tư vấn giám sát; các đơn vị thi công
- Lãnh đạo các tổ chức: HC-QT, KH-TC, Ban QL Ký túc xá; Trung tâm ĐT-BDNV&KNM
- Từ 14h30’ - Cơ sở 1
- Từ 16h00’ - Cơ sở 2
Họp Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường
Ông Lưu Tiến Hưng
Bí thư, Phó Bí thư; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; Mời: đ/c Tạ Thanh Hà (BCH Đảng ủy), đ/c Nguyễn Văn Dũng (BCH Đảng ủy), đ/c Trần Thương Hiền (VP Đảng ủy).
Từ 15h00’ - Phòng họp 1
Thứ 3
Ngày 04/12
Họp Hội đồng xét chế độ chính sách cho HSSV học kỳ I, năm học 2018 -2019
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số: 442/QĐ-CĐSPNA ngày 20/6/2018
Từ 8h00’  - Phòng họp 1
Tổng kết công tác Đảng; Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng năm 2018 chi bộ khoa Ngoại ngữ
Bà Nguyễn Thị Xuân Đào
Mời UVBCH Đảng uỷ phụ trách dự; Đảng viên chi bộ khoa Ngoại ngữ
Từ 14h00’ - VP khoa Ngoại ngữ
Thứ  4
Ngày 05/12
Họp BCH Đảng ủy phiên tháng 12/2018
Ông Lưu Tiến Hưng
Các ủy viên BCH Đảng ủy trường
Từ 8h00’  - Phòng họp 1
Giao ban cơ quan phiên tháng 12/2018
Ông Lưu Tiến Hưng
Các đ/c UVBCH Đảng ủy; Bí thư các chi bộ; Trưởng, Phó các tổ chức; tổ chức CT-XH
Từ 14h00’  - Phòng họp 1
Hội nghị cán bộ cốt cán
Ông Lưu Tiến Hưng
Các đ/c UVBCH Đảng ủy; Bí thư các chi bộ; Trưởng, Phó các tổ chức; tổ chức CT-XH
Từ 16h00’  - Phòng họp 1
Thứ  5
Ngày 06/12
Tuyển chọn đề tài NCKH cấp trường
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số: 779/QĐ-CĐSPNA ngày 30/11/2018
Từ 7h30’  - Nhà D
Họp Ban thanh toán thừa giờ năm 2018
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định 604/QĐ-CĐSPNA ngày 11/11/2018
Từ 14h00’  - Phòng họp 1
Thứ 6
Ngày 07/12
Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Giám hiệu, Ban chấp hành Đảng ủy trường
Ông Lưu Tiến Hưng
Khách mời; Thành phần tham dự trong Trường theo thông tri triệu tập số 41/TT – CĐSPNA ngày 06 tháng 12 năm 2018
Từ 8h00’  - Phòng họp 1
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn Trường; Đoàn Thanh niên; Trưởng các tổ chức: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, CT HSSV, TT ĐT-BDNV&KNM
Từ 14h00’  - Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 08/12
Thi tuyển năng khiếu lớp trung cấp mầm non hệ VLVH Diễn Châu
Ông Trần Anh Tư
Theo quyết định
Từ 7h30’ – TTGDTX Diễn Châu
Chủ nhật
Ngày 09/12
Khai giảng lớp BDCBQL Giáo dục các trường Mầm non, Tiểu học, THCS tại Quỳnh Lưu
Ông Trần Anh Tư
BGH, TTĐTBDNV & KNM
Từ 8h00’  - TTGDTX Quỳnh Lưu
 
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.