< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 16 - Từ ngày 09 tháng 12 năm 2019 đến ngày 15 tháng 12 năm 2019(Có bổ sung)

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 09/12
Họp BTV Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
BTV; mời các đ/c: Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Lâm Huy, Tạ Thị Thanh Hà
8h00’ - Phòng họp 1
Duyệt Đại hội Đoàn trường khóa XVI nhiệm kỳ 2019 - 2022.
Ông Lưu Tiến Hưng
BTV; BGH; Ban thường vụ Đoàn trường; Đồng chí Tạ Thị Thanh Hà.
9h30’ - Phòng họp 1
Thứ  3
Ngày 10/12
Họp Ban Thường vụ Công đoàn
Bà Lê Thị Lệ Hà
Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn
8h00’ - Văn phòng CĐ
Duyệt Đại hội Đoàn trường khóa XVI nhiệm kỳ 2019 - 2022. Ông Trần Anh Tư BTV Tỉnh Đoàn; BTV Đoàn Trường 15h00’ - Phòng họp Tỉnh Đoàn
Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiểu giới thiệu bổ sung Ủy viên BCH Đảng bộ TP Vinh nhiệm kỳ 2015-2020
Thành ủy Vinh
Đ/c Lưu Tiến Hưng
14h00’ - Trung tâm Hội nghị TP Vinh
Thứ 4
Ngày 11/12
Họp BTV Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
BTV; mời Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính
8h00’ - Phòng họp 1
Họp Ban Chấp hành Công đoàn
Bà Lê Thị Lệ Hà
Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn
8h00’ - Phòng 409
Thứ 5
Ngày 12/12
Hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 1) thực hiện quy trình bổ nhiệm CBQL thuộc trường
Ông Lưu Tiến Hưng
HT, PHT; các đ/c Ủy viên BCH Đảng ủy.
8h00’ - Phòng họp 1
Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng thực hiện quy trình bổ nhiệm CBQL thuộc trường
Ông Lưu Tiến Hưng
HT, PHT; các đ/c Ủy viên BCH Đảng ủy; trưởng các đơn vị; trưởng các đoàn thể.
8h30’ - Phòng họp 1
Hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 2) thực hiện quy trình bổ nhiệm CBQL thuộc trường
Ông Lưu Tiến Hưng
HT, PHT; các đ/c Ủy viên BCH Đảng ủy.
9h30’ - Phòng họp 1
Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình bổ nhiệm CBQL thuộc trường
Ông Lưu Tiến Hưng
HT, PHT; các đ/c Ủy viên BCH Đảng ủy; trưởng, phó trưởng các đơn vị; trưởng các đoàn thể.
10h00’ - Phòng họp 1
Hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 3) thực hiện quy trình bổ nhiệm CBQL thuộc trường
Ông Lưu Tiến Hưng
HT, PHT; các đ/c Ủy viên BCH Đảng ủy.
11h00’ - Phòng họp 1
Thứ 6
Ngày 13/12
Hội ý lãnh đạo
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng các: đoàn thể, phòng, trung tâm.
14h00’ - Phòng họp 1
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Thành ủy Vinh Đồng chí Trần Anh Tư 14h00’ - Trung tâm Hội nghị TP Vinh
Thứ 7
Ngày 14/12
Đại Hội Đại hội Đoàn trường khóa XVI nhiệm kỳ 2019 - 2022. (phiên 1)
Ông Lê Đình Cường
Đại biểu dự Đại Hội; Khách mời
13h30’ - Hội trường 1
Chủ nhật
Ngày 15/12
Đại Hội Đại hội Đoàn trường khóa XVI nhiệm kỳ 2019 - 2022. (phiên 2)
Ông Lê Đình Cường
Đại biểu dự Đại Hội; Khách mời
7h30’ - Hội trường 1
Lưu ý: Tổ chức thi kết thúc Học kỳ I - Lần 1 cho K59 TCMN
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.