< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 19 - Từ ngày 30 tháng 12 năm 2019 đến ngày 05 tháng 01 năm 2020

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 30/12
Làm việc với trường Thực hành Sư phạm THCS, THPT Nguyễn Tất Thành - Phân hiệu Hà Nam
Ông Lưu Tiến Hưng
Hội đồng tư vấn trường Thực hành sư phạm
Cả ngày - Hà Nam
Thứ  3
Ngày 31/12
Họp bàn xây dựng chương trình trường Thực hành sư phạm
Ông Trần Anh Tư
Trưởng các khoa: Tiểu học, THCS, Ngoại ngữ, Lý luận chính trị - TLGD, GDTC-NT; các đ/c: Đàm Thị Ngọc Ngà, Trần Hải Hưng
8h00’ - Phòng họp 1
Họp Ban Thường vụ Công đoàn Bà Lê Thị Lệ Hà Ủy viên  Ban Thường vụ Công đoàn 8h00’ - VP Công đoàn
Họp Hội đồng xét tốt nghiệp lớp Trung cấp Mầm Non hệ vừa làm vừa học tại Diễn Châu
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 661/QĐ-CĐSPNA ngày 18/11/2019
9h30’ - Phòng họp 1
Hội nghị cán bộ chủ chốt Thành phố Vinh
Thành ủy Vinh
Đồng chí Lưu Tiến Hưng, đồng chí Trần Anh Tư
14h00’ - Trung tâm Hội Nghị TP Vinh
Họp Hội đồng kiểm kê tài sản năm 2019
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 749/QĐ-CĐSPNA ngày 26/12/2019
15h30’ - Phòng họp 1
Thứ 4
Ngày 01/01
Nghỉ lễ tết dương lịch - Chúc mừng năm mới 2020
 
 
 
Thứ 5
Ngày 02/01
Dạy học và làm việc bình thường
 
   
Thứ 6
Ngày 03/01
Khai mạc lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ GV Tổng phụ trách đội tại huyện Nghĩa Đàn
Ông Nguyễn Lâm Huy
TT ĐTBDNV & KNM, các học viên
7h30’ - PGD Nghĩa Đàn
Trao quà cho xã nghèo Mường Nọc - Quế phong
Ông Trần Anh Tư
Lãnh đạo các đơn vị: TC - HC, Trung tâm TB - TV; Công đoàn trường.
Quế Phong
Thứ 7
Ngày 04/01
Khai giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ QLGD các trường MN, TH, THCS tại Nghĩa Đàn
Ông Trần Anh Tư
BGH, TT ĐTBDNV & KNM, PGD Nghĩa Đàn, các học viên
7h30’ - PGD Nghĩa Đàn
Ngày hội HSSV kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống HSSV Việt Nam
HSV VN Tỉnh Nghệ An
Theo thông tri triệu tập
Cả ngày - Tại Trường
CĐSP Nghệ An
Chủ nhật
Ngày 05/01
 
 
 
 
 
Họp Ban Thường vụ Công đoàn
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.