< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 20 - Từ ngày 06 tháng 01 năm 2020 đến ngày 12 tháng 01 năm 2020 (Có bổ sung)

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 06/01
Hội ý lãnh đạo
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; CT Công Đoàn; BT Đoàn TN; Trưởng các: phòng, trung tâm; Kế toán trưởng.
8h00’ - Phòng họp 1
Thứ  3
Ngày 07/01
Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020
Thành ủy Vinh
Đồng chí: Lưu Tiến Hưng
7h30’ - TT HN Thành phố Vinh
Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 ngành Nội vụ
Sở Nội vụ
Đồng chí: Lưu Tiến Hưng, Nguyễn Văn Dũng
14h00’ - Hội trường nhà khách Nghệ An
Hội nghị tổng kết công tác QP-AN và XD cơ sở VMTD cụm ATLC năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 UBND TP Vinh Đồng chí Lê Thanh Đồng 14h00’ - H.T tầng 2 - UBND TP Vinh
Họp Hội đồng tuyển sinh hệ vừa làm vừa học Ông Trần Anh Tư Theo Quyết định số 548A/QĐ-CĐSPNA ngày 15/10/2019 14h30’ -  Phòng họp 1
Hội thi Câu lạc bộ các môn khoa học Tiểu học
Ông Phạm Đình Hòa
Khách mời; toàn thể Giảng viên và Sinh viên khoa Tiểu học
19h00’ - Hội trường 1
Thứ 4
Ngày 08/01
Họp Hội đồng thực hiện đề án Trường Thực hành Sư phạm Nghệ An
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 188/QĐ-CĐSPNA ngày 02/05/2019
8h00’ - Phòng họp 1
Họp Ban chấp hành Công đoàn trường mở rộng
Bà Lê Thị Lệ Hà
Ủy viên BCH Công đoàn; Chủ tịch CĐ bộ phận
14h00’ - Phòng họp 1
Thứ 5
Ngày 09/01
Họp Ban chấp hành Đảng ủy mở rộng
Ông Lưu Tiến Hưng
Các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Bí thư các chi bộ
8h00’ - Phòng họp 1
Họp giao ban Trường
Ông Lưu Tiến Hưng
Đảng ủy; Ban giám hiệu; Trưởng, phó: Công đoàn Trường, Đoàn TN, các đơn vị.
14h00’ - Phòng họp 1
Thứ 6
Ngày 10/01
Làm việc với đơn vị tư vấn xây dựng trường Thực hành sư phạm
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng các đơn vị: QT&CTHSSV, KH-TC, TB-TV, khoa Tiểu học, khoa THCS; Đồng chí Trần Hải Hưng - Phó phòng ĐT-NCKH
15h00’ - Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 11/01
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 12/01
 
 
 
 
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.