< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 20 - Từ ngày 31 tháng 12 năm 2018 đến ngày 06 tháng 01 năm 2019 (có bổ sung)

             UBND TỈNH NGHỆ AN
             TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN
LỊCH CÔNG TÁC
Tuần 20 - Từ ngày 31 tháng 12 năm 2018 đến ngày 06 tháng 01 năm 2019
                   
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 31/12
Nghỉ Tết dương lịch 2019
 
 
 
Thứ 3
Ngày 01/01
Nghỉ Tết dương lịch 2019
 
 
 
Thứ 4
Ngày 02/01
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
Thứ 5
Ngày 03/01
 Nghiệm thu xây bể lọc nước nhà  K1B KTX; lát lại gạch bị hỏng tại nhà Hiệu bộ Ông Lưu Tiến Hưng Theo Quyết định số: 997/QĐ-CĐSPNA ngày 24/12/2018 Từ 16h00’  - Tại KTX, nhà Hiệu bộ CS1
Thứ 6
Ngày 04/01
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn Trường; Đoàn Thanh niên; Trưởng các tổ chức: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, CT HSSV, TT ĐT-BDNV&KNM
Từ 14h00  - Phòng họp 1
Chung kết Hội thi  Tiếng hát HSSV năm học 2018 -2019
Ông Lê Văn Lưu
Khách mời; các thí sinh dự thi
Từ 19h30  - Hội trường CS1
Thứ 7
Ngày 05/01
Dạy học và làm việc bù ngày  thứ 2 (31/12/2018)
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 06/01
 
 
 
 
 
Lưu ý:                    - Tiếp tục tổ chức thi kết thúc học phần theo Kế hoạch.
                                - Thứ 7 (05/01/2019) thực hiện dạy học và làm việc bù ngày thứ 2 (31/12/2018).
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.