< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác tuần 21 - Từ ngày 07 tháng 01 năm 2019 đến ngày 13 tháng 01 năm 2019 ( có bổ sung)

             UBND TỈNH NGHỆ AN
             TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN
LỊCH CÔNG TÁC
Tuần 21 - Từ ngày 07 tháng 01 năm 2019 đến ngày 13 tháng 01 năm 2019
                   
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 07/01
Họp sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Chủ tịch công đoàn trường; Kế toán trưởng; Trưởng, phó các tổ chức: KH-TC, TC-ĐN, HC-QT, ĐT-NCKH
Từ 10h00’ - Phòng họp 1
Họp Hội đồng xét hệ số K năm 2018
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 771/QĐ-CĐSPNA ngày 27/11/2018
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Thứ 3
Ngày 08/01
Tham dự Hội thảo – tập huấn về công tác bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên
Cục Nhà giáo &CBQLGD
P.HT Trần Anh Tư; Trưởng các tổ chức: ĐT-NCKH, TC-ĐN, Trung tâm ĐT-BDNV&KNM, Mầm non, Tiểu học, THCS, LLCT&TLGD
Từ 8h00’ - Trường ĐH Vinh
Kiểm tra thực tế xây dựng hoàn thành công trình: Nâng cấp, sửa chữa CSVC trường lớp Trường CĐSP Nghệ An
Sở Xây dựng
- Đoàn công tác Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An
- Hiệu trưởng; Trưởng các tổ chức: KH-TC, HC-QT, Ban QL KTX, Trung tâm ĐT-BDNV&KNM
-  Lãnh đạo các nhà thầu tham gia xây dựng công trình
Từ 14h00’ – Cơ sở 1, 2
Họp Hội đồng tư vấn thành lập Trường THSP
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 606/QĐ-CĐSPNA ngày 11/9/2018
Từ 14h00’ - Phòng họp 409
Cục Nhà giáo &CBQLGD làm việc với cốt cán Nhà trường Cục Nhà giáo &CBQLGD Đảng ủy, BGH; Trưởng các tổ chức Từ 16h00’ - Phòng họp 1
Kỷ niệm 69 năm Ngày Truyền thống Học sinh sinh viên, tuyên dương danh hiệu SV 5 tốt và giải thưởng Sao tháng Giêng 2019
Ông Lê Văn Lưu
Khách mời; sinh viên được triệu tập
Từ 19h30’ - Hội trường 1
Thứ 4
Ngày 09/01
Họp Hội đồng kiểm kê tài sản
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 968/QĐ-CĐSPNA ngày 12/12//2018
Từ 8h00’ - Phòng họp 1
Dự Hội nghị triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới
Bộ GD&ĐT
Hiệu trưởng
Từ 14h00’ – Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh Nghệ An
Thứ 5
Ngày 10/01
Họp BCH Đảng ủy phiên tháng 01/2019
Ông Lưu Tiến Hưng
Các ủy viên BCH Đảng ủy
Từ 8h00’ - Phòng họp 1
Giao ban cơ quan phiên tháng 01/2019
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng các tổ chức, tổ chức CT-XH; Kế toán trưởng
Từ 14h00’  - Phòng họp 1
Thứ 6
Ngày 11/01
Dự Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề  Chỉ thị 05-CT/TW năm 2019 Thành ủy Vinh  Đ/c Lưu Tiến Hưng – Bí thư Đảng ủy; Đ/c Nguyễn Lâm Huy – UVBCH Đảng ủy  Từ 7h30’ – Tại Trung tâm Hội nghị TP Vinh
Họp BTC Hội thảo khoa học cấp trường
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 16/QĐ-CĐSPNA ngày 04/01/2019
Từ 8h00’ - Phòng họp 1
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn Trường; Đoàn Thanh niên; Trưởng các tổ chức: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, CT HSSV, TT ĐT-BDNV&KNM
Từ 14h00’  - Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 12/01
Khai giảng lớp Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học hạng II,III tại huyện Con Cuông
Ông Nguyễn Lâm Huy
Trung tâm ĐT-BDNV&KNM; các giáo viên tham gia giảng dạy
Từ 7h00’ – Huyện Con Cuông
Chủ nhật
Ngày 13/01
 
 
 
 
 
                              
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.