< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 21 - Từ ngày 13 tháng 01 năm 2020 đến ngày 19 tháng 01 năm 2020 (Có chỉnh sửa và bổ sung)

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 13/01
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
Thứ  3
Ngày 14/01
Họp xử lý lưu học sinh Lào khóa 17 tự ý bỏ học vể nước Lào.
Ông Trần Anh Tư
BGH; Trưởng các đơn vị: QT-CTHSSV, ĐT-NCKH, THCS; Đồng chí Nguyễn Thức Hạnh; Giáo viên chủ nhiệm 04 lớp Lào; Ban cán sự 04 lớp Lào; 02 học sinh tự ý bỏ học về nước Lào.
8h00’ - Phòng họp 1
Hội nghị cốt cán lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại viên chức quản lý.
Ông Lưu Tiến Hưng
BCH Đảng ủy; CT Công đoàn; BT Đoàn Thanh niên; Chủ tịch Hội SV; Trưởng, phó trưởng các đơn vị.
14h00’ - Phòng họp 1
Họp Hội đồng chế độ chính sách
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định
15h00 - Phòng họp 1
Thứ 4
Ngày 15/01
Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.
Tỉnh ủy Nghệ An
Đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Trưởng phòng TC - HC.
13h30’ - Hội trường Tầng 4 - Cơ quan Tỉnh ủy
Tổ chức trao quà “Tết vì người nghèo - Canh Tý 2020” cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn UBND Xã Hưng Lộc Đồng chí Lê Thị Lệ Hà - CT Công đoàn Trường; Đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Chuyên viên phòng TC - HC 14h00’ -  Hội trường UBND Xã Hưng Lộc
Thứ 5
Ngày 16/01
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
Thứ 6
Ngày 17/01
Họp Ban trực tết Ông Lưu Tiến Hưng Theo Quyết định số 14/QĐ-CĐSPNA ngày 13/01/2020. 8h00’ - Phòng họp 1
Hội ý lãnh đạo
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; CT Công Đoàn; BT Đoàn TN; Trưởng các: phòng, trung tâm; Kế toán trưởng.
9h00’ - Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 18/01
Thi tuyển sinh lớp Cao đẳng Mầm non liên thông (Vừa học vừa làm)
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 764/QĐ-CĐSPNA ngày 31/12/2019.
Cả ngày - Diễn Châu
Chủ nhật
Ngày 19/01
Thi tuyển sinh lớp Cao đẳng Mầm non liên thông (Vừa học vừa làm)
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 764/QĐ-CĐSPNA ngày 31/12/2019.
Cả ngày - Diễn Châu
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.