< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác tuần 22 - Từ ngày 14 tháng 01 năm 2019 đến ngày 20 tháng 01 năm 2019

             UBND TỈNH NGHỆ AN
             TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN
LỊCH CÔNG TÁC
Tuần 22 - Từ ngày 14 tháng 01 năm 2019 đến ngày 20 tháng 01 năm 2019
                   
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
 
 
Thứ  2
Ngày 14/01
Họp BCĐ Thực tập cơ sở năm học 2018 – 2019 tại Diễn Châu
Ông Trần Anh Tư
BCĐ TTSP cấp huyện, trưởng BCĐ thực tập tại các trường có đoàn thực tập, P. ĐT-NCKH (bộ phận Nghiệp vụ SP)
Từ 8h30’  - Phòng giáo dục huyện Diễn Châu
Họp Hội đồng xét Hệ số K năm 2018
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số: 771/QĐ-CĐSPNA ngày 27/11/2018
Từ 14h30’  - Phòng họp 1
Họp Hội đồng xét duyệt hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm dộc hại
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số: 757/QĐ-CĐSPNA ngày 15/11/2018
Từ 16h30’  - Phòng họp 1
Thứ 3
Ngày 15/01
BGH làm việc với lãnh đạo phòng cảnh sát PCCC&CHCN Công an Tỉnh
Ban Giám hiệu
Đại diện BGH; lãnh đạo các tổ chức: HC-QT, KH-TC; mời bà Trần Thương Hiền phòng HC-QT
Từ 9h00’  - Phòng họp 1
Họp BCH Công đoàn mở rộng
Bà Lê Thị Lệ Hà
UVBCH; các Chủ tịch công đoàn bộ phận
Từ 14h00’  - Phòng họp 1
Thứ 4
Ngày 16/01
Dự Hội nghị Tổng kết công tác tổ chức xây dựng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Đ/c Trần Anh Tư – Phó Bí thư Đảng ủy
Từ 13h30’ - Tại Hội trường Tầng 4, cơ quan Tỉnh ủy
Hội nghị kiện toàn BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 2017-2019
Ông Lê Đình Cường
Khách mời; BCH Đoàn trường
Từ 9h00’  - P105 nhà Thư viện
Họp BCH Hội Sinh viên mở rộng năm học 2018-2019
Ông Lê Văn Lưu
BCH Hội SV; BCH các liên chi Hội; Chi hội trưởng các lớp
Từ 16h30’  - Hội trường 1
 
 
 
Thứ 5
Ngày 17/01
Dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngành Nội vụ
Sở Nội vụ
Hiệu trưởng; Trưởng phòng TC-ĐN
Từ 14h00’  - Tại Hội trường nhà khách Nghệ An
Họp các lớp Lào K16
Bà Tạ Thị Thanh Hà
Đại diện BGH, khoa THCS, BQL Ký túc xá, Phòng Công tác HSSV;  giáo viên chủ nhiệm các lớp Lào; Toàn thể học viên Lào K16
Từ 14h30’  - Hội trường 1
Họp BCĐ Thực tập cơ sở năm học 2018 - 2019 tại Yên Thành
Ông Trần Anh Tư
BCĐ TTSP cấp huyện, trưởng BCĐ thực tập tại các trường có đoàn thực tập, P. ĐT-NCKH (bộ phận Nghiệp vụ SP)
Từ 14h30’  - Phòng giáo dục huyện Yên Thành
 
 
 
 
Thứ 6
Ngày 18/01
Giao ban An ninh khu vực 6 tháng cuối năm và phường hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới
Ông Trần Anh Tư
Khách mời; BGH; Trưởng các tổ chức, tổ chức CT-XH; Tổ trưởng tổ ANQP
 
Từ 8h00’  - P105 nhà Thư viện
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn Trường; Đoàn Thanh niên; Trưởng các tổ chức: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, CT HSSV, TT ĐT-BDNV&KNM
Từ 14h00’  - Phòng họp 1
Họp BCĐ Thực tập cơ sở năm học 2018 – 2019 tại Đô Lương
Ông Trần Anh Tư
BCĐ TTSP cấp huyện, trưởng BCĐ thực tập tại các trường có đoàn thực tập, P. ĐT-NCKH (bộ phận Nghiệp vụ SP)
Từ 14h30’  - Phòng giáo dục huyện Đô Lương
Thứ 7
Ngày 19/01
 
Tập huấn công tác PCCC và thực hành phương án chữa cháy năm 2019
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Thông tri triệu tập
Từ 7h30 – Hội trường 1
Chủ nhật
Ngày 20/01
 
 
 
 
 
                              
                   
 
                               
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.