< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 22 - Từ ngày 20 tháng 01 năm 2020 đến ngày 26 tháng 01 năm 2020

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 20/01
Họp bàn xây dựng chương trình trường Thực hành sư phạm
Ông Trần Anh Tư
Trưởng các khoa: Tiểu học, THCS, Ngoại ngữ, Lý luận chính trị - TLGD, GDTC-NT; các đ/c: Đàm Thị Ngọc Ngà, Trần Hải Hưng
8h00’ - Phòng họp 1
Họp thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng trường Ông Lưu Tiến Hưng Các thành viên  thường trực Hội đồng 9h30’ - Phòng họp 1
Thứ  3
Ngày 21/01
Làm việc bình thường
 
 
 
Thứ 4
Ngày 22/01
Làm việc bình thường
 
 
 
Thứ 5
Ngày 23/01
Nghỉ tết nguyên đán 2020
 
 
 
Thứ 6
Ngày 24/01
Nghỉ tết nguyên đán 2020
 
 
 
Thứ 7
Ngày 25/01
 
 
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 26/01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lưu ý: Các đơn vị nhận nhãn niêm phong tại phòng TC - HC và niêm phong phòng làm việc của đơn vị
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.