< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác tuần 23 - Từ ngày 21 tháng 01 năm 2019 đến ngày 27 tháng 01 năm 2019

             UBND TỈNH NGHỆ AN
             TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN
LỊCH CÔNG TÁC
Tuần 23 - Từ ngày 21 tháng 01 năm 2019 đến ngày 27 tháng 01 năm 2019
                   
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 21/01
Lấy phiếu tín nhiệm Bí thư, Phó Bí thư
Ông Lưu Tiến Hưng
 BCH Đảng ủy; Trưởng, Phó các tổ chức, Bí thư các Chi bộ; Trưởng các tổ chức CT-XH thuộc trường
Từ 16h00 – Phòng họp 1
Lấy phiếu tín nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng
Ông Lưu Tiến Hưng
BTC Tỉnh ủy;  BCH Đảng ủy; BGH; Trưởng các tổ chức, tổ chức CT-XH thuộc trường
Từ 16h30 – Phòng họp 1
Thứ 3
Ngày 22/01
Dạy học và làm việc bình thường      
Thứ 4
Ngày 23/01

 
Họp Ban chỉ đạo các chương trình hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập trường CĐSP Nghệ An
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 774/QĐ-CĐSPNA ngày 29/11/2019
Từ 8h00 - Phòng họp 1
Họp Ban trực Tết Kỷ Hợi 2019   Ông Lưu Tiến Hưng Theo Quyết định Từ 9h30 - Phòng họp 1
Tập huấn thực tập sư phạm cho K58 Trung cấp Mầm non
Ông Trần Anh Tư
Học sinh K58 Trung cấp Mầm non
Từ 8h30 – Hội trường CS1
Trao quà cho HSSV nghèo vượt khó trong học tập, rèn luyện nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019 và họp BCS các lớp, các khoa Ông Trần Anh Tư Theo Thông báo số 12/TB-CĐSPNA ngày 15/01/2019 Từ 15h00’ – Hội trường CS1
Thứ 5
Ngày 24/01
Dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngành Nội vụ
Sở Nội vụ
Hiệu trưởng; Trưởng phòng TC-ĐN
Từ 13h45  - Tại Hội trường nhà khách Nghệ An
Thứ 6
Ngày 25/01
Dự Lễ Tổng kết Hội thi Giáo viên dạy giỏi Tiểu học cấp Tỉnh năm học 2018 -2019  Sở Giáo dục và Đào tạo  Đ/c Trần Anh Tư- Phó Hiệu trưởng; Đ/c Phạm Đình Hòa – Trưởng khoa Tiểu học Từ 8h00 - Hội trường nhà C, Sở GD&ĐT
Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ VIII Ban Cháp hành Trung ương Đảng khóa XII
Ông Lưu Tiến Hưng
Toàn thể đảng viên, viên chức  Nhà trường (theo Thông tri triệu tập)
Từ 14h00’- Hội trường CS1
Thứ 7
Ngày 26/01
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 27/01
 
 
 
 
 
                               
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.