< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 24 - Từ ngày 03 tháng 02 năm 2020 đến ngày 09 tháng 02 năm 2020 (Có bổ sung, sửa đổi)

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 03/02
Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020)
Dự Mít tinh chào mừng 90 năm ngày thành lập ĐCS Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)
Thành ủy Vinh
Đồng chí Lưu Tiến Hưng
8h00’ - Hội trường Thành ủy Vinh
Họp Ban thường vụ Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
Ban thường vụ Đảng ủy; Mời đồng chí Nguyễn Văn Dũng; đ/c Tạ Thị Thanh Hà tham dự
14h00’ -  Phòng họp 1
Thứ  3
Ngày 04/02
Họp chuẩn bị đội ngũ trường Thực hành sư phạm
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng phòng TC - HC; Đồng chí Trần Hải Hưng
14h00’ -  Phòng họp 1
Thứ 4
Ngày 05/02
Họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp thuộc chủng mới của virus Corona gây ra.
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 42/QĐ-CĐSPNA ngày 04/02/2020.
9h00’ - Phòng họp 1
Thứ 5
Ngày 06/02
Hội ý lãnh đạo Ông Lưu Tiến Hưng BGH; CT Công Đoàn; BT Đoàn TN; Trưởng các: phòng, trung tâm; Kế toán trưởng. Mời Trưởng các Khoa tham dự. 8h00’ - Phòng họp 1
Họp Hội đồng tuyển sinh hệ vừa làm vừa học
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định
14h30’ -  Phòng họp 1
Thứ 6
Ngày 07/02
Dạy học và làm việc bình thường
 
   
Thứ 7
Ngày 08/02
 
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 09/02
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lưu ý:  các đơn vị kiểm tra nền nếp, dạy, học, làm việc của giảng viên, viên chức và học sinh viên đầu năm./.
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.