< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác tuần 24 - Từ ngày 28 tháng 01 năm 2019 đến ngày 03 tháng 02 năm 2019(có bổ sung)

             UBND TỈNH NGHỆ AN
             TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN
LỊCH CÔNG TÁC
Tuần 24 - Từ ngày 28 tháng 01 năm 2019 đến ngày 03 tháng 02 năm 2019
                   
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 28/01
Hội ý Ban Giám hiệu
Ông Lưu Tiến Hưng
Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng
Từ 8h00 - Phòng họp 1
Thứ 3
Ngày 29/01
Gặp mặt viên chức nghỉ hưu đợt 2 năm 2018
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; CT Công đoàn trường; Lãnh đạo các tổ chức: LLCT - TLGD, GDTC-NT, Thanh Tra - ĐBCLGD, TC-ĐN; HC-QT viên chức nghỉ hưu theo Giấy mời
Từ 15h00 - Phòng họp 1
Thứ 4
Ngày 30/01
Làm việc bình thường
 
 
 
Thứ 5
Ngày 31/01
Làm việc bình thường
 
 
 
Thứ 6
Ngày 01/02
Hội ý Lãnh đạo Trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn Trường; Đoàn Thanh niên; Trưởng các tổ chức: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, CT HSSV, TT ĐT-BDNV&KNM
  Từ 14h00’  - Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 02/02
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 03/02
 
 
 
 
 
Lưu ý:    Các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội thuộc trường thực hiện tắt các thiết bị điện, nước và niêm phong các phòng làm việc, phòng học do tổ chức mình quản lý trước khi về nghỉ Tết.
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.