< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác tuần 25- Từ ngày 29 tháng 01 năm 2018 đến ngày 04 tháng 02 năm 2018 (có sửa đổi)

                              UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                   LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                        Tuần 25- Từ ngày  29  tháng  01 năm 2018 đến ngày 04 tháng 02  năm 2018
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 29/01
Họp BTV Đảng ủy; BGH
Ông Lưu Tiến Hưng
BTV Đảng ủy; BGH
Từ 8h00’-Phòng họp 1
Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh mở rộng lần thứ 17 khóa XVII nhiệm kỳ 2013-2018 Liên đoàn LĐ tỉnh Nghệ An Bà Lê Thị Lệ Hà - CT CĐ tham dự Từ 13h30-KS Hữu Nghị
Họp tổ 3 (Tổ công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục)
Ông Nguyễn Thức Hạnh
Các thành viên tổ 3
Từ 16h00’-Phòng họp 1
Thứ  3
Ngày 30/01
Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII)
Ông Lưu Tiến Hưng
Toàn thể đảng viên, viên chức Nhà trường
Từ 7h30’-Hội trường CS1
Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 Liên đoàn LĐ tỉnh Nghệ An Bà Lê Thị Lệ Hà - CTCĐ tham dự Từ 7h30'-KS Hữu Nghị
Thứ  4
Ngày 31/01
Ban thường vụ Đảng ủy làm việc với Công đoàn trường Đ/c Lưu Tiến Hưng BTV Đảng ủy; BTV Công đoàn; Trưởng, phó các ban trực thuộc Từ 8h00'-Phòng họp 1
Họp tổ 4 (Tổ công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục) Ông Đinh Văn Hoàn Các thành viên tổ 4 Từ 8h00 - P105 TV
Họp BCH Đảng bộ Đ/c Lưu Tiến Hưng Các đ/c ủy viên BCH Đảng bộ Từ 14h00'-Phòng họp 1
Họp tổ 2 (Tổ công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục)
Bà  Đàm T  Ngọc Ngà
Các thành viên tổ 2
Từ 14h00’-Phòng đào tạo
Thứ  5
Ngày 01/02
 
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
Thứ 6
Ngày 02/02
 
Họp xác định ranh giới của Khu H thuộc dự án Khu thương mại dịch vụ và nhà ở tại phường Hưng Bình
UBND phường Hưng Bình
Đ/ c Trần Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng;
Đ/c Nguyễn Đăng Khoa  TP HC-QT
Từ 9h00’ - Phòng họp tầng 2 UBND phường Hưng Bình
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện các tổ chức: TC-ĐN, KH-TC, ĐT-NCKH, HC-QT, CT HSSV, TT ĐTBDNV&KNM
Từ14h00’-Phòng họp 1
Thứ  7
Ngày 03/02
 
Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018)
Hiến máu nhân đạo
Ông Lê Đình Cường
Ban thư ký HSV; HSSV hiến máu; Tình nguyện viên
Từ 7h00’-Hội trường CS1
Tổng vệ sinh môi trường
Ông Trần Hải Hưng
HSSV được điều động
Từ 7h30’- CS2
Chủ nhật
Ngày 04/02
 
 
 
 
Trọng tâm: -Tổ chức thi kết thúc học phần  K58TC.
               - Các tổ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ về công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục.
Lưu ý: Các tổ chức, tổ chức chính trị xã hội nạp báo cáo tháng về phòng HC-QT./.
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.