< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác tuần 26- Từ ngày 05 tháng 02 năm 2018 đến ngày 11 tháng 02 năm 2018 (có điều chỉnh)

                          UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                   LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                        Tuần 26- Từ ngày 05 tháng  02 năm 2018 đến ngày 11 tháng 02  năm 2018
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 05/02
Họp Ban giám hiệu
Ông Lưu Tiến Hưng
Hiệu trưởng; các phó Hiệu trưởng
Từ 8h00’- Phòng họp 1
Thứ  3
Ngày 06/02
Tặng quà cho hộ nghèo xã Hưng Lộc
Ông Trần Anh Tư
BGH; Chủ tịch CĐ trường; Đại diện lãnh đạo phòng HC - QT
Từ 14h30’ - UBND xã Hưng Lộc
Thứ  4
Ngày 07/02
Trao quà Tết cho HSSV nghèo vượt khó trong học tập, rèn luyện và gặp mặt ban cán sự các lớp hệ chính quy tết Mậu Tuất 2018
Ông Trần Anh Tư
Đảng ủy, BGH; Trưởng các tổ chức, tổ chức CT-XH; Trợ lý tổ chức các Khoa; HSSV nghèo vượt khó học tập, rèn luyện; BCS các lớp hệ chính quy; Đại diện Ngân hàng BIDVchi nhánh Nghệ An
Từ 19h30’ - Hội trường 1
Giao lưu học viên Lào với Trường THDTNT 2
Ông Trần Hải Hưng
BTV Đoàn trường; Lãnh đạo khoa THCS; Đại diện học viên Lào
Từ 19h00’- Trường THDTNT
Trao quà các gia đình chính sách huyện Con Cuông Ông Trần Anh Tuấn BGH; BTVCĐ trường; Đại diện lãnh đạo phòng HC – QT, TC-ĐN Huyện Con Cuông
Thứ  5
Ngày 08/02
 
Làm việc với đoàn công tác Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An       Sở GD&ĐT BGH; Trưởng phòng KH-TC, TC-ĐN, ĐT-NCKH, HC-QT, TT ĐTBDNV&KNM Từ 8h00’- Phòng họp 1
Tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng; Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Ông Trần Anh Tư BGH; BTVCĐ trường; Đại diện lãnh đạo phòng HC – QT, TC-ĐN Từ 16h00- Tại các gia đình có hoàn cảnh khó khăn
Báo cáo chuyên đề phương pháp dạy học tích cực ở Tiểu học
Ông Phạm Đình Hòa
Các bộ viên chức khoa Tiểu học; HSSV năm cuối khoa Tiểu học và những người quan tâm
Từ 8h00’- Hội trường 1
Thứ 6
Ngày 09/02
 
Lễ tổng kết chương trình “ Mùa Đông ấm 2017,  Xuân tình nguyện 2018” và ký cam kết đón Tết đảm bảo ANTT  Ông Trần Hải Hưng  Khách mời; BCH Đoàn trường, BTK Hội SV, BCH các liên chi đoàn, Trợ lý Đoàn TN; Đội trưởng các đội tình nguyện  Từ 9h00’- P.105 nhà TV
Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý Ông Lưu Tiến Hưng Đảng ủy; BGH; Trưởng, phó các tổ chức, tổ chức CT-XH Từ 13h30’-P 105 nhà TV
Sơ kết học kỳ I năm học 2017 - 2018
Ông Lưu Tiến Hưng
Toàn thể công chức, viên chức Nhà trường theo Thông tri triệu tập
Từ 14h00’ – Hội trường 1
Thứ 7
Ngày 10/02
 
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 11/02
 
 
 
 
 
 Trọng tâm:                 - Các tổ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ về công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục.
                                     - Hoàn thành chấm thi lần 1 kỳ 1 K58TCMN.
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.