< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 27 - Từ ngày 24 tháng 02 năm 2020 đến ngày 01 tháng 03 năm 2020

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 24/02
Kiểm tra Đại hội chi bộ Khoa Mầm non
Ông Trần Anh Tư
Các đồng chí: Nguyễn Văn Dũng, Tạ Thị Thanh Hà, Đinh Văn Hoàn; Chi ủy chi bộ Mầm non
9h00’ - P.105 Nhà Thư viện
Họp Ban Giám hiệu
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Mời Trưởng phòng TC-HC
9h30’ - Phòng họp 1
Đại hội chi bộ Khoa Mầm non  
Bà Nguyễn Thị Quý Hoa
Khách mời; BCH Đảng ủy; Bí thư các chi bộ; Toàn thể Đảng viên chi bộ Khoa Mầm non
14h00’ - P.105 Nhà Thư viện
Họp rút kinh nghiệm Đại hội chi bộ
Ông Trần Anh Tư
Đảng ủy; Bí thư các chi bộ
16h30’ - Phòng họp 1
Thứ  3
Ngày 25/02
Họp Tiểu ban Nội dung Đại hội Đảng bộ
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 07-QĐ/ĐU ngày 7/02/2020 của Đảng ủy Trường
8h30’ - Phòng họp 1
Họp tiểu Ban thông tin Tuyên truyền lễ nghi và hậu cần Đại hội Đảng bộ Trường
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 09-QĐ/ĐU ngày 7/02/2020 của Đảng ủy Trường
9h30’ - Phòng họp
409
Họp Ban chấp hành Công đoàn mở rộng
Bà Lê Thị Lệ Hà
Ủy viên BCH Công đoàn; CTCĐ Bộ phận
14h00’ - Phòng họp 1
Thứ 4
Ngày 26/02
Đại hội chi bộ Khoa Tiểu học
Ông Phạm Đình Hòa
BTV; Đồng chí:  Nguyễn Thị Quý Hoa; Toàn thể Đảng viên chi bộ Khoa Tiểu học
8h00’ - P.105 Nhà Thư viện
Đại hội chi bộ Khoa LLCT - TLGD
Ông Thái Doãn Việt
BTV; Đồng chí: Nguyễn Văn Dũng; Toàn thể Đảng viên chi bộ Khoa LLCT - TLGD
8h00’ - Phòng 409
Đại hội chi bộ TT ĐTBDNV -KNM
Ông Nguyễn Lâm Huy
BTV; Đồng chí:  Nguyễn Thị Hồng Ngọc; Toàn thể Đảng viên chi bộ TT ĐTBDNV -KNM
14h00’ - Phòng 409
Đại hội chi bộ Khoa Ngoại Ngữ
Bà Nguyễn Thị Xuân Đào
BTV; Đồng chí: Đàm Thị Ngọc Ngà; Toàn thể Đảng viên chi bộ Khoa Ngoại Ngữ
14h00’ - P.105 Nhà Thư viện
Thứ 5
Ngày 27/02
Đại hội chi bộ Khoa GDTC - NT
Bà Hồ Thị Việt Yến
BTV; Đồng chí:  Nguyễn Văn Dũng; Toàn thể Đảng viên chi bộ Khoa GDTC - NT
8h00’ - Phòng 409
Đại hội chi bộ Khoa THCS
Bà Tạ Thị Thanh Hà
BTV; Đồng chí: Nguyễn Thị Quý Hoa; Toàn thể Đảng viên chi bộ Khoa THCS
8h00’ - P.105 Nhà Thư viện
Đại hội chi bộ TC - KH
Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc
BTV; Đồng chí: Nguyễn Lâm Huy; Toàn thể Đảng viên chi bộ TC - KH
14h00’ - Phòng 409
Đại hội chi bộ QT - TV
Ông Nguyễn Văn Thành
BTV; Đồng chí: Đàm Thị Ngọc Ngà; Toàn thể Đảng viên chi bộ  QT - TV
14h00’ - P.105 Nhà Thư viện
Thứ 6
Ngày 28/02
Đại hội chi bộ Đào tạo - thanh tra
Bà Đàm Thị Ngọc Ngà
BTV; Đồng chí: Lê Thị Lệ Hà; Toàn thể Đảng viên chi bộ Đào tạo - Thanh tra
8h00’ - Phòng 409
Hội nghị điển hình tiên tiến
Ông Lưu Tiến Hưng
Khách mời; Theo Thông tri triệu tập
14h00’ - Hội trường 1
Thứ 7
Ngày 29/02
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 01/02
 
 
 
 
Lưu ý:  Trang phục Đại hội, Hội nghị điển hình tiên tiến: Theo trang phục nghi lễ./.
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.