< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác tuần 28 - Từ ngày 25 tháng 02 năm 2019 đến ngày 03 tháng 3 năm 2019 (có điều chỉnh, bổ sung)

           
                             UBND TỈNH NGHỆ AN                                                     TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN
LỊCH CÔNG TÁC
                    Tuần 28 - Từ ngày 25 tháng 02 năm 2019 đến ngày 03 tháng 3 năm 2019
                   
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 25/02
Hội Cựu Giáo chức Trường CĐSP Nghệ An Gặp mặt – Mừng thọ - Mừng Xuân Kỷ Hợi
Hội Cựu Giáo chức
BGH; Đảng ủy; Thường vụ công đoàn; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn trường; Trưởng, Phó các tổ chức thuộc Trường
Từ 8h00’- Hội trường CS1
Thứ 3
Ngày 26/02
Tập luyện chuẩn bị cho lễ ra quân huấn luyện năm 2019
Thành đội Vinh
Phòng CT HSSV; HSSV năm 1 được cử tham gia
Từ 7h00’- Sân trường CS1
BGH làm việc với Công ty KaiZen
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng các tổ chức: HC-QT; KH-TC; Trung tâm ĐT-BDNV&KNM
Từ 15h00’- Phòng họp 1
Thứ 4
Ngày 27/02
Họp về công tác tự đánh giá
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Tổ trưởng, thư ký các tổ công tác của hoạt động tự đánh giá; Đ/c Nguyễn Kim Hải, đ/c Nguyễn Xuân Trường - Thanh tra ĐBCLGD; Đ/c Nguyễn Văn Thành - HC-QT
Từ 8h00’- Phòng họp 1
Họp Tiểu ban Lịch sử truyền thống
Ông Nguyễn Văn Dũng
 
Theo Quyết định số 53/QĐ-CĐSPNA ngày 22 /2/2019
Từ 14h00’- Phòng họp 1
Thứ 5
Ngày 28/02
Họp Hội đồng xét miễn học, thi lớp K58 Trung cấp Mầm non (VHVL) tại huyện Diễn Châu
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 54/QĐ-CĐSPNA ngày 22 /2/2019
Từ 8h00’- Phòng họp 1
Thứ 6
Ngày 01/3
Tham gia lễ ra quân huấn luyện năm 2019
Thành đội Vinh
Phòng CT HSSV; Trợ lý tổ chức các khoa; HSSV được cử tham gia
Từ 7h00’- Trung đoàn 764 – Bộ CHQS tỉnh Nghệ An
 
Hội ý Lãnh đạo Trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Đoàn Thanh niên; Trưởng các tổ chức: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, CT HSSV, TT ĐT-BDNV&KNM, Thanh tra ĐBCLGD
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 02/3
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 03/3
 
 
 
 
 
Trọng tâm:            - Sinh viên năm 2, 3 triển khai thực tập sư phạm 1, 2 tại các trường Mầm non, phổ thông.
                                - Các khoa cảnh báo học tập cho sinh viên năm 1 hệ cao đẳng chính quy.
 
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.