< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác tuần 29 - Từ ngày 04 tháng 3 năm 2019 đến ngày 10 tháng 3 năm 2019(có bổ sung)

             UBND TỈNH NGHỆ AN
             TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN
                                                      LỊCH CÔNG TÁC
Tuần 29 - Từ ngày 04 tháng 3 năm 2019 đến ngày 10  tháng 3 năm 2019
                   
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
 
 
 
 
Thứ  2
Ngày 04/3
Họp triển khai công tác thực tế Phổ thông cho giảng viên
Ông Trần Anh Tư
Trưởng các tổ chức: TC-ĐN; ĐT-NCKH; các giảng viên tham gia thực tế Phổ thông năm học 2018 -2019 theo Quyết định số 68/QĐ-CĐSPNA ngày 28/02/2019
Từ 7h30’ - Phòng họp 1
Hội ý Ban Giám hiệu
Ông Lưu Tiến Hưng
Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng
Từ 9h00’ - Phòng họp 1
Đoàn kiểm tra của UBKT Đảng ủy làm việc với chi bộ KH-TC và TC-ĐN
Ông Trần Anh Tư
Đoàn  kiểm tra theo Quyết định số 15/QĐ/UBKTĐU ngày 27/2/2019; Bí thư, Phó Bí thư chi bộ KH-TC và TC-ĐN
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Họp BCH Công đoàn mở rộng
Bà Lê Thị  Lệ Hà
UVBCH và các Chủ tịch công đoàn bộ phận
Từ 14h00’ – P105 nhà Thư viện
Thứ 3
Ngày 05/3
Kiểm tra TTSPI tại huyện Diễn Châu
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định
Cả ngày, tại huyện Diễn Châu
Thứ 4
Ngày 06/3
Kiểm tra TTSPI Tại huyện Diễn Châu
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định
Cả ngày, tại huyện Diễn Châu
 
 
Thứ 5
Ngày 07/3
Kiểm tra TTSPI Tại huyện Yên Thành
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định
Cả ngày, tại huyện Yên Thành
Họp rà soát công tác chuẩn bị các điều kiện đón đoàn Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Tổ trưởng, thư ký các tổ công tác của hoạt động tự đánh giá; Trưởng các Khoa đào tạo;Chủ tịch Công đoàn trường; Bí thư ĐTN; đ/c Nguyễn Kim Hải, đ/c Nguyễn Xuân Trường – Phòng Thanh tra ĐBCLGD; đ/c Nguyễn Văn Thành - HC-QT; đ/c Chu Tuấn Anh – KH-TC
 Từ 8h00’ - Phòng họp 1
Họp Ban Chỉ đạo, Ban Huấn luyện và vận động viên tham gia giải bóng chuyền CBVC khối Thi đua các trường ĐH,CĐ năm 2019 Ông Trần Anh Tư Theo Quyết định số 72/QĐ-CĐSPNA ngày 05/3/2019 Từ 10h00’ - Phòng họp 1
 
 
Thứ 6
Ngày 08/3
Chào mừng kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 (1910-2019) và 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
Làm việc với Ban Thi đua - Khen thưởng Tỉnh Ông Lưu Tiến Hưng Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trường Từ 8h00’ - Phòng họp 1
Kiểm tra TTSPI Tại huyện Yên Thành
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định
Cả ngày, tại huyện Yên Thành
Hội ý Lãnh đạo Trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn; Đoàn Thanh niên; Trưởng các tổ chức: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, CT HSSV, TT ĐT-BDNV&KNM, Thanh tra BCLGD
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 09/3
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 10/3
 
 
 
 
 
                Trọng tâm:            Chào mừng kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 (1910-2019) và 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

               
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.