< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 29 - Từ ngày 09 tháng 03 năm 2020 đến ngày 15 tháng 03 năm 2020 (Có bổ sung)

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 09/03
Làm việc với BHXH Tỉnh Nghệ An
BHXH Tỉnh Nghệ An
Hiệu trưởng; Trưởng các phòng: TC-HC, KH-TC; Kế toán trưởng; Các đồng chí: Nguyễn Minh Sơn, Trần Thị Lan Phương, Hồ Thanh Hương.
8h30’ - Phòng họp 1
Họp Ban chỉ đạo thực hiện đề án trường THSP
Ông Lưu Tiến Hưng
Ban chỉ đạo theo Quyết định số 27/QĐ-CĐSPNA ngày 31/01/2020
14h00’ - Phòng họp 1
Họp Tiểu ban nhân sự đề án trường THSP
Ông Lưu Tiến Hưng
Tiểu ban nhân sự theo Quyết định số 27/QĐ-CĐSPNA ngày 31/01/2020
15h30’ - Phòng họp 1
Thứ  3
Ngày 10/03
Họp Tiểu ban chuyên môn Trường THSP
Ông Trần Anh Tư
Tiểu ban chuyên môn theo Quyết định số 27/QĐ-CĐSPNA ngày 31/01/2020
14h00’ - Phòng họp 1
Thứ 4
Ngày 11/03
Họp bàn về công tác đào tạo trực tuyến Ông Lưu Tiến Hưng BGH; Trưởng các Khoa, Phòng; Giám đốc TT TV-TB; Mời các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Nhung, Nguyễn Thị Ngọc Thành - Bộ môn CNTT, Lưu Tùng Mậu - TT TV-TB 14h00’ - Phòng họp 1
Thứ 5
Ngày 12/03
Họp ban xây dựng quy chế văn hóa nơi công sở
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định
8h00’ - Phòng họp 1
Họp Giao ban cơ quan phiên tháng 03/2020
Ông Lưu Tiến Hưng
Đảng ủy; Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn trường; Bí thư Đoàn trường; Bí thư các Chi bộ; Trưởng các đơn vị.
14h00’ -  Phòng họp 1
Họp Ban thường vụ Đảng ủy phê duyệt kết quả Đại hội các chi bộ Ông Lưu Tiến Hưng Ban thường vụ Đảng ủy; Mời các đồng chí: Nguyễn Văn Dũng, Tạ Thị Thanh Hà, Trần Thị Thương Hiền 16h00’ -  Phòng họp 1
Thứ 6
Ngày 13/03
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
Thứ 7
Ngày 14/03
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 15/03
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lưu ý: - Học sinh, sinh viên, lưu học sinh Lào trở lại học tập từ 09/03/2020. 
- Các đơn vị: QT và CTHSSV, ĐT-NCKH, Mầm non, Tiểu học, Ngoại ngữ, THCS, TT - ĐBCLGD cử người kiểm tra nề nếp, số lượng HS, SV, Học viên các lớp.
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.