< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 30 - Từ ngày 11 tháng 3 năm 2019 đến ngày 17 tháng 3 năm 2019 (có bổ sưng)

             UBND TỈNH NGHỆ AN
             TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN
LỊCH CÔNG TÁC
Tuần 30 - Từ ngày 11 tháng 3 năm 2019 đến ngày 17 tháng 3 năm 2019
                   
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
 
 
 
 
Thứ  2
Ngày 11/3
Đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục khảo sát sơ bộ tại cơ sở 2
Đoàn Khảo sát
Đoàn chuyên gia; P.HT Trần Anh Tư; Trưởng các tổ chức: Trung tâm ĐT-BDNV&KNM; Thanh tra ĐBCLGD; HC-QT.
Từ 8h00 – Cơ sở 2
Đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục khảo sát sơ bộ tại cơ sở 1
Đoàn Khảo sát
Đoàn chuyên gia; BGH; Tổ trưởng, thư ký các tổ thuộc Hội đồng tự đánh giá; Trưởng các tổ chức, tổ chức CT-XH
Từ 8h45 – Cơ sở 1
Đoàn khảo sát làm việc với lãnh đạo Nhà trường
Đoàn Khảo sát
Đoàn chuyên gia; BGH; Trưởng các tổ chức: HC-QT;
ĐT-NCKH; TC-ĐN; Thanh tra ĐBCLGD.
Từ 9h45 – Phòng họp 1
Lễ ký biên bản ghi nhớ kết quả khảo sát sơ bộ
Đoàn Khảo sát
Đoàn khảo sát; BCH Đảng ủy; BGH; Hội đồng tự đánh giá của Nhà trường; Trưởng, phó các tổ chức; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn TN; Chủ tịch Hội SV.
Từ 10h00 - P. 105 nhà TV
Thứ 3
Ngày 12/3
Kiểm tra TTSPI tại huyện Đô Lương
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định
Cả ngày, tại huyện Đô Lương
Họp BCH Công đoàn mở rộng Bà Lê Thị Lệ Hà  UVBCH Công đoàn; Chủ tịch, Phó Chủ tịch các công đoàn bộ phận Từ 13h30 - Phòng họp 1
Thứ 4
Ngày 13/3
Họp BCH Đảng ủy phiên tháng 3/2019
Ông Lưu Tiến Hưng
Các UVBCH Đảng ủy trường
Từ 14h00 – Phòng họp 1
Tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý và khai thác thông tin đoàn viên Công đoàn  Liên đoàn Lao động Tỉnh  Bà Nguyễn Thị Hương Trà , bà Trần Thương Hiền Từ 7h30 - Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật, số 1, Nghệ An
 
Thứ 5
Ngày 14/3
Làm việc với lãnh đạo UBND thành phố Vinh
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng các tổ chức: HC-QT, TC-ĐN, KH-TC,
ĐT-NCKH, Trung tâm ĐT-BDNV&KNM
Từ 8h00’ - Phòng họp 1
Giao ban cơ quan phiên tháng 3/2019
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng các tổ chức; tổ chức CT-XH
Từ 14h00  - Phòng họp 1
Thứ 6
Ngày 15/3
Hội ý Lãnh đạo Trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn; Đoàn Thanh niên; Trưởng các tổ chức: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, CT HSSV, TT ĐT-BDNV&KNM, Thanh tra BCLGD
Từ 14h00 - Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 16/3
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 17/3
 
 
 
 
 
                Trọng tâm:            Đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đối với trường CĐSP Nghệ An khảo sát sơ bộ tại các cơ sở của Nhà trường.
 
                Lưu ý:                     Đội tuyển bóng chuyền nam, nữ luyện tập vào 16h00 chiều các ngày thứ 4, 5, 6.
 
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.