< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 30 - Từ ngày 16 tháng 03 năm 2020 đến ngày 22 tháng 03 năm 2020

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 16/03
Họp Hội đồng kiểm kê tài sản năm 2019
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 749/QĐ-CĐSPNA ngày 21/12/2019
14h00’ - Phòng họp 1
Thứ  3
Ngày 17/03
Làm việc bình thường
 
 
 
Thứ 4
Ngày 18/03
Họp Hội đồng xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp Cao đẳng chính quy năm học 2018 -  2020 đợt 2
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 781/QĐ-CĐSPNA ngày 31/12/2019
14h00’ - Phòng họp 1
Thứ 5
Ngày 19/03
Hội ý Ban Giám hiệu kiểm tra công tác chuẩn bị hồ sơ cho đoàn thanh tra của Sở Nội vụ
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Mời: Trưởng phòng TC - HC
8h00’ - Phòng họp 1
Thứ 6
Ngày 20/03
Làm việc bình thường
 
 
 
Thứ 7
Ngày 21/03
Đại hội điểm Đảng bộ Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025
Thành ủy Vinh
Đồng chí Lưu Tiến Hưng
Từ 7h00’ - HT A1, Nhà khách Nghệ An
Chủ nhật
Ngày 22/03
 
 
 
 
 
Lưu ý: Học sinh, Sinh viên trở lại học tập từ 16/3/2020.
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.