< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 32 - Từ ngày 30 tháng 3 năm 2020 đến ngày 05 tháng 4 năm 2020

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 30/03
Họp Hội đồng đền bù chi phí đào tạo
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 100/QĐ-CĐSPNA ngày 27/3/2020
8h00’ - Phòng họp 1
Thứ  3
Ngày 31/03
Làm việc bình thường      
Thứ 4
Ngày 01/04
Làm việc bình thường
 
 
 
Thứ 5
Ngày 02/04
Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch)
 
 
 
Thứ 6
Ngày 03/04
Làm việc bình thường
 
 
 
Thứ 7
Ngày 04/04
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 05/04
 
 
 
 
 
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.