< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác tuần 33 - Từ ngày 01 tháng 4 năm 2019 đến ngày 07 tháng 4 năm 2019 (có bổ sung)

             UBND TỈNH NGHỆ AN
             TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN
LỊCH CÔNG TÁC
Tuần 33 - Từ ngày 01 tháng 4 năm 2019 đến ngày 07  tháng 4 năm 2019
                   
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 01/4
Đoàn Đánh giá ngoài làm việc nội bộ
Đoàn ĐGN
Các chuyên gia Đoàn ĐGN
Từ 7h30’ – Tại Phòng làm việc của Đoàn
Đoàn ĐGN làm việc với Lãnh đạo trường (lần 2)
Đoàn ĐGN
Đảng ủy; Ban giám hiệu; Trưởng các tổ chức: ĐT-NCKH, Thanh tra ĐBCLGD, HC-QT, KH-TC, Trung tâm TV-TB, CT HSSV
Từ 10h30’ – Phòng họp 1
Bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục Trường CĐSP Nghệ An
Đoàn ĐGN
Khách mời; Trung tâm KĐCLGD-ĐHV; Toàn thể công chức, viên chức và đại diện HSSV (theo Thông tri triệu tập số 15/ThT-CĐSPNA ngày 26/3/2019.
Từ 14h00’ – Hội trường 1
Thứ 3
Ngày 02/4
Kiểm tra TTSP tại thành phố Vinh
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định
Cả ngày – Tại TP Vinh
Thứ 4
Ngày 03/4
Kiểm tra TTSP tại thành phố Vinh
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định
Cả ngày – Tại TP Vinh
Hội nghị BCH Đảng bộ
Ông Lưu Tiến Hưng
Các Đ/c Ủy viên BCH
Từ 8h00’ - Phòng họp 1
Hội nghị cán bộ chủ chốt
Ông Lưu Tiến Hưng
Đảng ủy; BGH; bí thư, phó bí thư các chi bộ; trưởng , phó các tổ chức, tổ chức chính trị xã hội.
Từ 8h30’ - Phòng hợp 1
Hội nghị Cấp ủy mở rộng
Ông Lưu Tiến Hưng
Đảng ủy; BGH; bí thư các chi bộ; trưởng các tổ chức, tổ chức chính trị xã hội.
Từ 9h30’ - Phòng hợp 1
Hội nghị BCH Đảng bộ
Ông Lưu Tiến Hưng
Các Đ/c Ủy viên BCH
Từ 10h30’ - Phòng hợp 1
Thứ 5
Ngày 04/4
Tham dự khai mạc và thi đấu giải bóng chuyền da nam và bóng chuyền hơi nữ Khối Thi đua năm 2019 (cả ngày)
Ông Trần Anh Tư
Ban chỉ đạo, Ban huấn luyện, cổ động viên, VĐV theo Quyết định số 72/QĐ-CĐSPNA ngày 05/3/2019.
Từ 7h00’ – Trường CĐKTCN Việt Nam - Hàn Quốc
Thứ 6
Ngày 05/4
Tham gia thi đấu giải bóng chuyền da nam và bóng chuyền hơi nữ Khối Thi đua năm 2019 (cả ngày)
Ông Trần Anh Tư
Ban chỉ đạo, ban huấn luyện, cổ động viên, VĐV theo Quyết định số 72/QĐ-CĐSPNA ngày 05/3/2019.
Từ 7h00’ – Trường CĐKTCN Việt Nam - Hàn Quốc
Hội ý Lãnh đạo Trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn; Đoàn Thanh niên; Trưởng các tổ chức: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, CT HSSV, TT ĐT-BDNV&KNM, Thanh tra BCLGD
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày06/4
Tham gia thi đấu giải bóng chuyền da nam và bóng chuyền hơi nữ Khối Thi đua năm 2019 (cả ngày)
Ông Trần Anh Tư
Ban chỉ đạo, ban huấn luyện, cổ động viên,  VĐV theo Quyết định số 72/QĐ-CĐSPNA ngày 05/3/2019.
Từ 7h00’ – Trường CĐKTCN Việt Nam - Hàn Quốc
Chủ nhật
Ngày 07/4
 
 
 
 
 
                Trọng tâm:            Tham dự thi đấu giải bóng chuyền da nam và bóng chuyền hơi nữ Khối Thi đua năm 2019
                Lưu ý:                     Đội tuyển bóng chuyền nam, nữ luyện tập vào 16h30 chiều ngày thứ 3 (02/4/2019)
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.