< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác tuần 34 - Từ ngày 08 tháng 4 năm 2019 đến ngày 14 tháng 4 năm 2019 (có bổ sung)

             UBND TỈNH NGHỆ AN
             TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN
LỊCH CÔNG TÁC
Tuần 34 - Từ ngày 08 tháng 4 năm 2019 đến ngày 14  tháng 4 năm 2019
                   
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 08/4
Họp bàn công tác tuyển sinh các loại hình
Ông Trần Anh Tư
BGH; Lãnh đạo các tổ chức: TT ĐTBDNV&KNM, ĐT-NCKH, KH-TC, TC-ĐN
Từ 14h00’- Phòng họp 1
Thứ 3
Ngày 09/4
Họp BTC Hội thảo khoa học cấp trường
Ông Trần Anh Tư
Quyết định số 16/QĐ-CĐSPNA ngày 04/01/2019
Từ 8h00’- Phòng họp 1
Họp Hội đồng thanh lý tài sản sau kiểm kê năm 2018
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo quyết định số 88/QĐ-CĐSPNA ngày 19/3/2019
Từ 14h00’- Phòng họp 1
Thứ 4
Ngày 10/4
Họp Giao ban cơ quan tháng 4/2019
Ông Lưu Tiến Hưng
BCH Đảng ủy; BGH; Bí thư các chi bộ; Trưởng các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội; Kế toán trưởng
Từ 8h00’- Phòng họp 1
Họp triển khai kế hoạch bồi dưỡng kỹ năng, năng khiếu hè 2019
Ông Trần Anh Tư
BGH; Ban giám đốc trung tâm ĐTBDNV&KNM; Đại diện lãnh đạo các tổ chức: MN, TH, THCS, GDTC-NT, TC-ĐN, KH-TC, ĐT-NCKH, Trưởng bộ môn có giáo viên tham gia bồi dưỡng 
Từ 14h00’- Phòng họp 1
Tổ chức tết Bunpimay Lào năm 2019
Ông Trần Anh Tư
Khách mời; BCH Đảng ủy; BGH; Đại diện các tổ chức, tổ chức CT-XH trong trường; Ban chỉ đạo và giảng viên giảng dạy các lớp Lào; đại diện HSSV Việt Nam; toàn thể lưu học sinh Lào K16
Từ 15h00’- Nhà tập đa năng
Thứ 5
Ngày 11/4
Họp Tiểu ban Thông tin tuyên truyển kỷ niệm 60 năm thành lập trường
Ông Nguyễn Lâm Huy
Theo Quyết định
Từ 8h00’ – Phòng họp 1
Họp Hội đồng xét chế độ trợ cấp xã hội,miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập kỳ II, năm học 2018-2019 cho HSSV các khóa
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định
Từ 14h00’- Phòng họp 1
Thứ 6
Ngày 12/4
Nghiệm thu công trình: sửa chữa thay thế ngói bằng tôn,  vôi ve tường 2 phòng nhà C9, tại cơ sở 2  Ông Lưu Tiến Hưng Theo Quyết định số 122/QĐ-CĐSPNA ngày 10 tháng 4 năm 2019 Từ 8h00' - Cơ sở 2
Hội ý Lãnh đạo Trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn; Đoàn Thanh niên; Trưởng các tổ chức: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, CT HSSV, TT ĐT-BDNV&KNM, Thanh tra BCLGD
Từ 14h00’- Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày13/4
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 14/4
 
 
 
 
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.