< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 36 - Từ ngày 22 tháng 4 năm 2019 đến ngày 28 tháng 4 năm 2019 (có điều chỉnh, bổ sung)

            
             UBND TỈNH NGHỆ AN
             TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN
LỊCH CÔNG TÁC
Tuần 36 - Từ ngày 22 tháng 4 năm 2019 đến ngày 28 tháng 4 năm 2019
                   
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 22/4
Khoa Mầm non nghiệm thu đề tài cấp khoa
Bà Nguyễn Thị Quý Hoa
Đại diện phòng ĐT-NCKH; toàn thể viên chức khoa Mầm non
Từ 14h00’ – P. 105 nhà TV
Thứ 3
Ngày 23/4
Họp rà soát, kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện cho thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp các hệ đào tạo, bồi dưỡng
Ông Trần Anh Tư
Trưởng các khoa đào tạo; Trưởng các tổ chức: ĐT-NCKH, Thanh tra ĐBCLGD, HC-QT, Trung tâm ĐT-BDNV&KNM, Trung tâm TV-TB
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Thứ 4
Ngày 24/4
Thẩm định, xét duyệt quyết toán năm 2018 (cả ngày)
Sở Tài chính
BGH; Phòng KH-TC
Từ 8h00’ - Sở Tài chính
Thứ 5
Ngày 25/4
Thẩm định, xét duyệt quyết toán năm 2018 (cả ngày)
Sở Tài chính
BGH; Phòng KH-TC
Từ 8h00’ - Sở Tài chính
Khoa Tiểu học nghiệm thu đề tài cấp khoa
Ông Phạm Đình Hòa
Đại diện phòng ĐT-NCKH; toàn thể viên chức khoa Tiểu học
Từ 8h00’ – P. 105 nhà TV
Làm việc với công ty KDI
Ông Lưu Tiến Hưng
BCH Đảng ủy; BGH; Trưởng các khoa đào tạo; Trưởng các tổ chức: ĐT-NCKH, TC-ĐN, HC-QT, KH-TC, Trung tâm ĐT-BDNV&KNM, CT HSSV
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Tập huấn kỹ năng lựa chọn tiếp nhận Thông tin và Văn hóa ứng xử của HSSV trên mạng xã hội
Ông Lê Văn Lưu
Theo Thông tri triệu tập
Từ 19h30’ - Hội trường CS 1
Thứ 6
Ngày 26/4
Khoa GDTC - Nghệ thuật nghiệm thu đề tài cấp khoa
Bà Hồ Thị Việt Yến
Đại diện phòng ĐT-NCKH; toàn thể viên chức khoa GDTC - Nghệ thuật
Từ 13h30’ - P. 105 nhà TV
Làm việc với Đoàn công tác tỉnh Bolikhamxay Lào
Ông Trần Anh Tư
 BGH; Trưởng các tổ chức: CTHSSV,  BQL KTX, HC-QT; Trưởng, phó khoa THCS  Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Họp Tổ công tác khảo sát cơ sở vật chất năm 2019 Ông Lưu Tiến Hưng Theo Quyết định số 63/QĐ-CĐSPNA ngày 27/02/2019 Từ 15h00' - Phòng họp 1
Hội ý Lãnh đạo Trường Ông Lưu Tiến Hưng BGH; Công đoàn; Đoàn Thanh niên; Trưởng các tổ chức: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, CT HSSV, TT ĐT-BDNV&KNM, Thanh tra ĐBCLGD Từ 15h30’ - Phòng họp 1
Họp BCH Đảng bộ về công tác phát triển Đảng năm 2019 Ông Lưu Tiến Hưng  Các đ/c UVBCH Đảng bộ Từ 16h30’ - Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 27/4
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 28/4
 
 
 
 
 
               
Lưu ý:     Các tổ chức triển khai kế hoạch nghỉ lễ ngày 30/4 và 01/5 theo Thông báo số 52/TB-CĐSPNA ngày 12/4/2019.
 
 
 
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.