< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác tuần 38 - Từ ngày 06 tháng 5 năm 2019 đến ngày 12 tháng 5 năm 2019

             UBND TỈNH NGHỆ AN
             TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN
LỊCH CÔNG TÁC
Tuần 38 - Từ ngày 06 tháng  5 năm 2019 đến ngày 12 tháng 5 năm 2019
                   
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 06/5
Họp BTV Công  đoàn trường
Bà Lê Thị Lệ Hà
Các UV BTV Công đoàn trường
Từ 14h00’ – VP Công đoàn
Thứ 3
Ngày 07/5
Họp thường trực Hội đồng thi đua Ttrường
Ông Lưu Tiến Hưng
Thường trực Hội đồng thi đua Trường
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Họp tổ công tác khảo sát cơ sở vật chất năm 2019
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 63/QĐ-CĐSPNA ngày 27/02/2019
Mời đ/c Lê Thị Lệ Hà - Chủ tịch CĐ Trường; đ/c Phan Văn Thắng - Trường ban TTND
Từ 15h30’ - Phòng họp 1
Thứ 4
Ngày 08/5
Họp Hội đồng xây dựng đề án Trường thực hành sư phạm
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo quyết định số 188/QĐ-CĐSPNA ngày 02/5/2019
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Họp Tiểu ban Lịch sử truyền thống phục vụ hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập Trường  Ông Lưu Tiến Hưng Theo Quyết định số 53/QĐ-CĐSPNA ngày 22/2/2019 Từ 16h00’ - Phòng họp 1
Thứ 5
Ngày 09/5
Diễn đàn sinh viên với NCKH  Ông Lê Đình Cường  Khách mời; Toàn thể sinh viên K38; Ban cán sự  các lớp của các khóa K39, K40, K58, K59  Từ 7h30’- Hội trường CS1
Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An làm việc với Trường
Sở GD&ĐT
- Đoàn công tác của Sở GD&ĐT;
- Đại  diện Nhà trường: BGH; CT Công đoàn; Trưởng các khoa đào tạo; Trưởng các tổ chức: ĐT-NCKH, Trung tâm ĐT-BDNV&KNM, TC-ĐN, HC-QT, KH-TC
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Thứ 6
Ngày 10/5
Họp BCH Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
Các UVBCH Đảng ủy trường
Từ 8h00’- Phòng họp 1
Họp Giao ban cơ quan tháng 5/2019
Ông Lưu Tiến Hưng
BCH Đảng ủy; BGH; Bí thư các chi bộ; Trưởng các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội; Kế toán trưởng
Từ 14h00’- Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 11/5
Hội thảo khoa học “ Phát triển chương trình đào tạo và bồi dưỡng giáo viên Tiểu học, THCS đáp ứng chương trình GDPT mới”
Ông Lưu Tiến Hưng
Ban tổ chức, các tiểu ban tổ chức hội thảo; Trưởng, phó các tổ chức, tổ chức CT-XH; toàn thể giảng viên
Từ 7h30’ – Hội trường CS1
Chủ nhật
Ngày 12/5
 
 
 
 
 
                Lưu ý:                    Chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường.
 
 
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.