< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 38 - Từ ngày 11 tháng 5 năm 2020 đến ngày 17 tháng 5 năm 2020 (Có bổ sung)

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 11/05
Họp Ban Thường vụ Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
Ban Thường vụ Đảng ủy
8h00 - Phòng họp 1
Hội nghị BTV Đảng ủy (lần 1) thực hiện quy trình nhân sự Đại hội Đảng lần thứ XIV đối với các đồng chí tái cử cấp ủy (Bước 1)
Ông Lưu Tiến Hưng
Thành ủy; Ban Thường vụ Đảng ủy
13h30 - Phòng họp 1
Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình nhân sự Đại hội Đảng lần thứ XIV đối với các đồng chí tái cử cấp ủy (Bước 2)
Ông Lưu Tiến Hưng
Thành ủy; BCH Đảng ủy; BGH; Trưởng, phó các đơn vị; bí thư, phó bí thư các chi bộ; CT Công đoàn; Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội Sinh viên
13h45 - Phòng họp 1
Hội nghị BCH Đảng ủy (lần 1) thực hiện quy trình nhân sự Đại hội Đảng lần thứ XIV đối với các đồng chí tái cử cấp ủy (Bước 3)
Ông Lưu Tiến Hưng
Thành ủy; Ban Chấp hành Đảng ủy
14h15 - Phòng họp 1
Hội nghị BTV Đảng ủy (lần 2) thực hiện quy trình nhân sự Đại hội Đảng lần thứ XIV đối với các đồng chí  tái cử cấp ủy (Bước 4)
Ông Lưu Tiến Hưng
Thành ủy; Ban Thường vụ Đảng ủy
14h30 - Phòng họp 1
Hội nghị BCH Đảng ủy (lần 2) thực hiện quy trình nhân sự Đại hội Đảng lần thứ XIV đối với các đồng chí tái cử cấp ủy (Bước 5)
Ông Lưu Tiến Hưng
Thành ủy; Ban Chấp hành Đảng ủy
14h45 - Phòng họp 1
Hội nghị BTV Đảng ủy (lần 1) thực hiện quy trình nhân sự Đại hội Đảng lần thứ XIV đối với các đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy (Bước 1)
Ông Lưu Tiến Hưng
Thành ủy; Ban Thường vụ Đảng ủy
15h15 - Phòng họp 1
Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình nhân sự Đại hội Đảng lần thứ XIV đối với các đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy (Bước 2)
Ông Lưu Tiến Hưng
Thành ủy; BCH Đảng ủy; BGH; Trưởng, phó các đơn vị; bí thư, phó bí thư các chi bộ; CT Công đoàn; Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội Sinh viên
15h30 - Phòng họp 1
Hội nghị BCH Đảng ủy (lần 1) thực hiện quy trình nhân sự Đại hội Đảng lần thứ XIV đối với các đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy (Bước 3)
Ông Lưu Tiến Hưng
Thành ủy; Ban Chấp hành Đảng ủy
16h00 - Phòng họp 1
Hội nghị BTV Đảng ủy (lần 2) thực hiện quy trình nhân sự Đại hội Đảng lần thứ XIV đối với các đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy (Bước 4)
Ông Lưu Tiến Hưng
Thành ủy; Ban Thường vụ Đảng ủy
16h30 - Phòng họp 1
Hội nghị BCH Đảng ủy (lần 2) thực hiện quy trình nhân sự Đại hội Đảng lần thứ XIV đối với các đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy (Bước 5)
Ông Lưu Tiến Hưng
Thành ủy;Ban Chấp hành Đảng ủy
16h45 - Phòng họp 1
Thứ  3
Ngày 12/05
Thử nghiệm phần mềm kiểm phiếu Đại hội Đảng bộ Trường
Ông Lưu Tiến Hưng
Mời các đ/c: Tạ Thị Thanh Hà, Đinh Văn Hoàn, Đặng Xuân Trường, Lê Thị Cẩm Mỹ, Lê Đình Cường, Hoàng Đình Hải, Nguyễn Minh Sơn, Trần Thương Hiền.
8h00 - Phòng họp 1
Thứ 4
Ngày 13/05
Họp Hội đồng xét học bổng KKHT học kỳ I, năm học 2019 - 2020 cho HSSV các khóa
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 97/QĐ - CĐSPNA ngày 26/3/2020. Mời đồng chí Hằng - Phòng QT-CTHSSV dự
8h00 - Phòng họp 1
Họp Hội đồng xử lý lưu học sinh Lào khóa 17 vi phạm kỷ luật
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 143/QĐ-CĐSPNA ngày 11/5/2020; GVCN và đại diện các lớp có lưu học sinh vi phạm và lưu học sinh vi phạm
9h30 - Phòng họp 1
Hội nghị cán bộ chủ chốt Thành phố Thành ủy Vinh Đồng chí Lưu Tiến Hưng 14h00 - TT Hội nghị TP Vinh
Họp đánh giá tình hình hoạt động của các trường cao đẳng, trung cấp và các trung tâm giáo dục nghệ nghiệp - giáo dục thường xuyên và nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới
UBND tỉnh Nghệ An
Đồng chí Trần Anh Tư
14h00 - VP UBND tỉnh
Thứ 5
Ngày 14/05
Họp Ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 43-QĐ/ĐU ngày 7/5/2020 của Đảng ủy
8h00 - Phòng họp 1
Họp Ban chỉ đạo triển khai đề án trường THSP
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 27/QĐ-CĐSPNA ngày 30/01/2020
9h30 - Phòng họp 1
Thứ 6
Ngày 15/05
Duyệt Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025
Thành ủy Vinh
Ban chấp hành Đảng bộ Trường
13h45 - VP Thành ủy Vinh
Thứ 7
Ngày 16/05
Tổ chức tư vấn kiến thức và kỹ năng tự bảo vệ sức khỏe giới tính cho SV năm thứ nhất
Ông Trần Anh Tư
Phòng QT-CTHSSV; Đại diện các khoa có sinh viên; Toàn thể SV năm thứ nhất
7h30 - Hội trường 1
Tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi nam nữ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XIV Bà Lê Thị Lệ Hà Ban tổ chức; Khách mời; Vận động viên các đội và toàn thể Đoàn viên công đoàn 7h30 - Nhà Đa chức năng
Chủ nhật
Ngày 17/05
 
 
 
 
 
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.