< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác tuần 39 - Từ ngày 13 tháng 5 năm 2019 đến ngày 19 tháng 5 năm 2019 (có điều chỉnh)

             UBND TỈNH NGHỆ AN
             TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN
LỊCH CÔNG TÁC
Tuần 39 - Từ ngày 13 tháng  5 năm 2019 đến ngày 19 tháng 5 năm 2019
                   
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 13/5
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
Thứ 3
Ngày 14/5
Bốc thăm bài thi Tốt nghiệp K58 TCMN Ông Trần Anh Tư Phòng Đào tạo - NCKH; khoa Mầm non; học sinh K58 TCMN Từ 8h00’ – Hội trường CS1
Họp Ban tổ chức Hội thi ánh sáng soi đường
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định
Từ 9h00’- Phòng họp 1
Thứ 4
Ngày 15/5
Tổng kết thực tế phổ thông, thực tập sư phạm năm học 2018 -2019
Ông Trần Anh Tư
BGH; Trưởng các Khoa; Phòng: ĐT-NCKH, TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, Thanh tra ĐBCLGD, Công tác HSSV; giáo viên tham gia thực tế phổ thông 2019
Từ 7h30’ – P105 Nhà TV
Họp Hội đồng đền bù chi phí đào tạo
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 197/QĐ-CĐSPNA ngày 10/5/2019
Từ 14h00’- Phòng họp 1
Thứ 5
Ngày 16/5
Họp Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia năm 2019
Sở GD&ĐT Thanh Hóa
Ông Trần Anh Tư, Phó Hiệu trưởng; đ/c Nguyễn Kim Hải – Trưởng phòng Thanh tra  ĐBCLGD
Từ 7h00’- UBND tỉnh Thanh Hóa
Họp tiểu ban văn nghệ, TDTT phục vụ hoạt động 60 năm thành lập trường Bà Lê Thị Lệ Hà Theo Quyết định 53/QĐ-CĐSPNA ngày 22/9/2018 Từ14h00’- Phòng họp 1
Họp BCH Công đoàn mở rộng
Bà Lê Thị Lệ Hà
UVBCH Công đoàn trường; Chủ tịch công đoàn bộ phận
Từ 15h30’- Phòng họp 1
Thứ 6
Ngày 17/5
Hội ý Lãnh đạo Trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn; Đoàn Thanh niên; Trưởng các tổ chức: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, CT HSSV, TT ĐT-BDNV&KNM, Thanh tra ĐBCLGD
Từ 9h30’ - Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 18/5
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 19/5
 
 
 
 
 
               
 
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.