< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác tuần 39 - Từ ngày 13 tháng 5 năm 2019 đến ngày 19 tháng 5 năm 2019 (có điều chỉnh)

             UBND TỈNH NGHỆ AN
             TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN
LỊCH CÔNG TÁC
Tuần 39 - Từ ngày 13 tháng  5 năm 2019 đến ngày 19 tháng 5 năm 2019
                   
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 13/5
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
Thứ 3
Ngày 14/5
Bốc thăm bài thi Tốt nghiệp K58 TCMN Ông Trần Anh Tư Phòng Đào tạo - NCKH; khoa Mầm non; học sinh K58 TCMN Từ 8h00’ – Hội trường CS1
Họp Ban tổ chức Hội thi ánh sáng soi đường
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định
Từ 9h00’- Phòng họp 1
Thứ 4
Ngày 15/5
Tổng kết thực tế phổ thông, thực tập sư phạm năm học 2018 -2019
Ông Trần Anh Tư
BGH; Trưởng các Khoa; Phòng: ĐT-NCKH, TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, Thanh tra ĐBCLGD, Công tác HSSV; giáo viên tham gia thực tế phổ thông 2019
Từ 7h30’ – P105 Nhà TV
Họp Hội đồng đền bù chi phí đào tạo
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 197/QĐ-CĐSPNA ngày 10/5/2019
Từ 14h00’- Phòng họp 1
Thứ 5
Ngày 16/5
Họp Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia năm 2019
Sở GD&ĐT Thanh Hóa
Ông Trần Anh Tư, Phó Hiệu trưởng; đ/c Nguyễn Kim Hải – Trưởng phòng Thanh tra  ĐBCLGD
Từ 7h00’- UBND tỉnh Thanh Hóa
Họp tiểu ban văn nghệ, TDTT phục vụ hoạt động 60 năm thành lập trường Bà Lê Thị Lệ Hà Theo Quyết định 53/QĐ-CĐSPNA ngày 22/9/2018 Từ14h00’- Phòng họp 1
Họp BCH Công đoàn mở rộng
Bà Lê Thị Lệ Hà
UVBCH Công đoàn trường; Chủ tịch công đoàn bộ phận
Từ 15h30’- Phòng họp 1
Thứ 6
Ngày 17/5
Hội ý Lãnh đạo Trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn; Đoàn Thanh niên; Trưởng các tổ chức: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, CT HSSV, TT ĐT-BDNV&KNM, Thanh tra ĐBCLGD
Từ 9h30’ - Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 18/5
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 19/5
 
 
 
 
 
               
 
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.