< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 39 - Từ ngày 18 tháng 5 năm 2020 đến ngày 24 tháng 5 năm 2020

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 18/05
Đoàn kiểm tra của UBKT Đảng ủy làm việc với Đảng ủy cùng cấp
Ông Trần Anh Tư
- Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 34-QĐ/UBKTĐU ngày 09/4/2020
- Đại diện BTV Đảng ủy; các đ/c: Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Tạ Thị Thanh Hà, Trần Thương Hiền
8h00 - Phòng họp 1
Họp Ban thường vụ Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
BTV Đảng ủy; Trưởng các phòng KH-TC, TC-HC; Kế toán Trưởng; Đ/c Tạ Thị Thanh Hà
14h00 - Phòng họp 1
Thứ  3
Ngày 19/05
Chào mừng Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1989 – 19/5/2020)
Họp chuẩn bị thẩm định chỉ tiêu đào tạo năm 2020
Ông Lưu Tiến Hưng
Ban Giám hiệu; Trưởng các đơn vị: Kế hoạch - Tài chính, Đào tạo - NCKH, Trung tâm ĐT-BDNV và KNM, Tổ chức - Hành chính.
8h00 - Phòng họp 1
Nghiệm thu chương trình bồi dường giáo viên Thiết bị thí nghiệm; Giáo viên Âm nhạc; Giáo viên Mỹ thuật
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 385/QĐ-CĐSPNA ngày 26/7/2019 và  Quyết định số 120/QĐ-CĐSPNA ngày 24/4/2020
9h00 - Phòng họp 1
Thứ 4
Ngày 20/05
Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ông Trần Anh Tư
BCH Đảng ủy; Trưởng các đơn vị: QT-CTHSSV, KH-TC, TV-TB; Bí thư Đoàn trường; Đồng chí Trần Thương Hiền
9h00 - Cơ sở 1
Đại hội phiên thứ nhất Đảng bộ Trường lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ông Lưu Tiến Hưng
Khách mời; Toàn thể Đảng viên Đảng bộ Trường theo Thông tri triệu tập
14h00 - Hội trường 1
Thứ 5
Ngày 21/05
Đại hội phiên thứ hai Đảng bộ Trường lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ông Lưu Tiến Hưng
Khách mời; Toàn thể Đảng viên Đảng bộ Trường theo Thông tri triệu tập
7h00 - Hội trường 1
Thứ 6
Ngày 2205
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
Thứ 7
Ngày 23/05
Tư vấn “Kỹ năng sống” cho sinh viên năm thứ nhất
Ông Trần Anh Tư
Đại diện Tỉnh đoàn; BGH; Lãnh đạo phòng QT - CTHSSV; Bí thư Đoàn trường; Chủ tịch Hội SV; Sinh viên năm thứ nhất
7h00 - Hội trường 1
Chủ nhật
Ngày 24/05
 
 
 
 
 
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.