< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác tuần 40 - Từ ngày 20 tháng 5 năm 2019 đến ngày 26 tháng 5 năm 2019(Có sửa đổi bổ sung)

             UBND TỈNH NGHỆ AN
   TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN
LỊCH CÔNG TÁC
Tuần 40 - Từ ngày 20 tháng  5 năm 2019 đến ngày 26 tháng 5 năm 2019
 
 
                 Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
 
Thứ  2
Ngày 20/5
Chạy thử chương trình Hội thi Ánh sáng soi đường năm học 2018 -2019
Ông Lê Đình Cường
Các đội thi
Từ 14h00’ – Hội trường 1
 
Họp xét đánh giá KQRL học kỳ II năm học 2018 -2019 cho học sinh K58TCMN
Ông Trần Anh Tư
BGH; Trưởng các tổ chức: CT HSSV, Mầm non, Đào tạo - NCKH, Thanh tra ĐBCLGD, Đoàn Thanh niên; Mời cô Nguyễn Thị Hiệp (CT HSSV)
Từ 15h00’ - Phòng họp 1
 
Hội thi Ánh sáng soi đường năm học 2018 -2019
Ông Trần Anh Tư
Trưởng các tổ chức, tổ chức CT-XH; Bí thư các liên chi đoàn; Trợ lý tổ chức các khoa đào tạo; HSSV được điều động
Từ 19h30’ – Hội trường 1
 
Thứ  3
Ngày 21/5
Họp góp ý Dự thảo hướng dẫn xếp loại tập thể, viên chức và người lao động năm học 2018-2019
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Chủ tịch Công đoàn; Trưởng phòng TC-ĐN, Mời đ/c Na, Thảo (TC-ĐN)
Từ 7h30 – Phòng họp 1
 
Ban giám hiệu làm việc với Tiểu ban Lịch sử truyền thống phục vụ hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập Trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Chủ tịch Công đoàn Trường; Mời đại diện Hội cựu giáo chức trường; Ban lịch  sử truyền thống theo Quyết định số 53/QĐ-CĐSPNA ngày 22/2/2019
Từ 8h00’ - Phòng họp 1
 
Đoàn kiểm tra của UBKT Đảng ủy làm việc với chi bộ khoa THCS
Ông Trần Anh Tư
Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 33/QĐ/UBKTĐU ngày 17/5/2019; Chi ủy chi bộ khoa THCS
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
 
Họp Tiểu ban Lễ nghi, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập Trường
Ông Nguyễn Văn Thành
Theo Quyết định số 53/QĐ-CĐSPNA ngày 22/2/2019
Từ 15h00’ - Phòng họp 1
 
Thứ 4
Ngày 22/5
Thẩm định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo năm học 2019-2020
Sở GD&ĐT
BGH; Trưởng các tổ chức: ĐT-NCKH, KH-TC, TC-ĐN, Trung tâm ĐT-BDNV&KNM; Kế toán trưởng
Từ 7h30’ – Hội trường B, Sở GD&ĐT
 
Nghiệm thu đề tài cấp khoa học cấp Trường (cả ngày)
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 215/QĐ-CĐSPNA ngày 17/5/2019
Từ 8h00’ - Phòng D311, D312 nhà D
 
BTV, BGH làm việc với phòng TC-ĐN
Ông Lưu Tiến Hưng
BTV, BGH; trưởng phòng TC-ĐN
Từ 9h30’ - Phòng họp 1
 
Họp giáo viên tham gia giảng dạy các lớp năng khiếu Hè 2019
Ông Nguyễn Lâm Huy
Ban Giám đốc Trung tâm ĐT-BDNV&KNM và các giảng viên tham gia giảng dạy
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
 
Thứ 5
Ngày 23/5
Nghiệm thu đề tài cấp khoa học cấp Trường (cả ngày)
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 215/QĐ-CĐSPNA ngày 17/5/2019
Từ 8h00’ - Phòng D311, D312 nhà D
 
Họp Hội đồng xét điều kiện dự thi Tốt nghiệp cho K58 TCMN
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số: 202/QĐ-CĐSPNA ngày 14/5/2019
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
 
Thứ 6
Ngày 24/5
Nghiệm thu đề tài cấp khoa học cấp Trường (cả ngày)
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 215/QĐ-CĐSPNA ngày 17/5/2019
Từ 8h00’ - Phòng D311, D312 nhà D
 
Hội ý Lãnh đạo Trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn; Đoàn Thanh niên; Trưởng các tổ chức: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, CT HSSV, TT ĐT-BDNV&KNM, Thanh tra ĐBCLGD
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
 
Thứ 7
Ngày 25/5
Khai mạc lớp Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính
Ông Nguyễn Lâm Huy
Ban Giám đốc Trung tâm ĐT-BDNV&KNM và các học viên
Từ 7h30’ – Hội trường CS2
  Hội thảo về Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Vinh Theo thông báo số 80/TB-CĐSPNA ngày 21/5/2019 Từ 7h30’ – Hội trường CS1
 
Chủ nhật
Ngày 26/5
 
 
 
 
               
 
               
 
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.