< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác tuần 40 - Từ ngày 20 tháng 5 năm 2019 đến ngày 26 tháng 5 năm 2019(Có sửa đổi bổ sung)

             UBND TỈNH NGHỆ AN
   TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN
LỊCH CÔNG TÁC
Tuần 40 - Từ ngày 20 tháng  5 năm 2019 đến ngày 26 tháng 5 năm 2019
 
 
                 Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
 
Thứ  2
Ngày 20/5
Chạy thử chương trình Hội thi Ánh sáng soi đường năm học 2018 -2019
Ông Lê Đình Cường
Các đội thi
Từ 14h00’ – Hội trường 1
 
Họp xét đánh giá KQRL học kỳ II năm học 2018 -2019 cho học sinh K58TCMN
Ông Trần Anh Tư
BGH; Trưởng các tổ chức: CT HSSV, Mầm non, Đào tạo - NCKH, Thanh tra ĐBCLGD, Đoàn Thanh niên; Mời cô Nguyễn Thị Hiệp (CT HSSV)
Từ 15h00’ - Phòng họp 1
 
Hội thi Ánh sáng soi đường năm học 2018 -2019
Ông Trần Anh Tư
Trưởng các tổ chức, tổ chức CT-XH; Bí thư các liên chi đoàn; Trợ lý tổ chức các khoa đào tạo; HSSV được điều động
Từ 19h30’ – Hội trường 1
 
Thứ  3
Ngày 21/5
Họp góp ý Dự thảo hướng dẫn xếp loại tập thể, viên chức và người lao động năm học 2018-2019
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Chủ tịch Công đoàn; Trưởng phòng TC-ĐN, Mời đ/c Na, Thảo (TC-ĐN)
Từ 7h30 – Phòng họp 1
 
Ban giám hiệu làm việc với Tiểu ban Lịch sử truyền thống phục vụ hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập Trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Chủ tịch Công đoàn Trường; Mời đại diện Hội cựu giáo chức trường; Ban lịch  sử truyền thống theo Quyết định số 53/QĐ-CĐSPNA ngày 22/2/2019
Từ 8h00’ - Phòng họp 1
 
Đoàn kiểm tra của UBKT Đảng ủy làm việc với chi bộ khoa THCS
Ông Trần Anh Tư
Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 33/QĐ/UBKTĐU ngày 17/5/2019; Chi ủy chi bộ khoa THCS
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
 
Họp Tiểu ban Lễ nghi, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập Trường
Ông Nguyễn Văn Thành
Theo Quyết định số 53/QĐ-CĐSPNA ngày 22/2/2019
Từ 15h00’ - Phòng họp 1
 
Thứ 4
Ngày 22/5
Thẩm định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo năm học 2019-2020
Sở GD&ĐT
BGH; Trưởng các tổ chức: ĐT-NCKH, KH-TC, TC-ĐN, Trung tâm ĐT-BDNV&KNM; Kế toán trưởng
Từ 7h30’ – Hội trường B, Sở GD&ĐT
 
Nghiệm thu đề tài cấp khoa học cấp Trường (cả ngày)
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 215/QĐ-CĐSPNA ngày 17/5/2019
Từ 8h00’ - Phòng D311, D312 nhà D
 
BTV, BGH làm việc với phòng TC-ĐN
Ông Lưu Tiến Hưng
BTV, BGH; trưởng phòng TC-ĐN
Từ 9h30’ - Phòng họp 1
 
Họp giáo viên tham gia giảng dạy các lớp năng khiếu Hè 2019
Ông Nguyễn Lâm Huy
Ban Giám đốc Trung tâm ĐT-BDNV&KNM và các giảng viên tham gia giảng dạy
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
 
Thứ 5
Ngày 23/5
Nghiệm thu đề tài cấp khoa học cấp Trường (cả ngày)
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 215/QĐ-CĐSPNA ngày 17/5/2019
Từ 8h00’ - Phòng D311, D312 nhà D
 
Họp Hội đồng xét điều kiện dự thi Tốt nghiệp cho K58 TCMN
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số: 202/QĐ-CĐSPNA ngày 14/5/2019
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
 
Thứ 6
Ngày 24/5
Nghiệm thu đề tài cấp khoa học cấp Trường (cả ngày)
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 215/QĐ-CĐSPNA ngày 17/5/2019
Từ 8h00’ - Phòng D311, D312 nhà D
 
Hội ý Lãnh đạo Trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn; Đoàn Thanh niên; Trưởng các tổ chức: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, CT HSSV, TT ĐT-BDNV&KNM, Thanh tra ĐBCLGD
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
 
Thứ 7
Ngày 25/5
Khai mạc lớp Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính
Ông Nguyễn Lâm Huy
Ban Giám đốc Trung tâm ĐT-BDNV&KNM và các học viên
Từ 7h30’ – Hội trường CS2
  Hội thảo về Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Vinh Theo thông báo số 80/TB-CĐSPNA ngày 21/5/2019 Từ 7h30’ – Hội trường CS1
 
Chủ nhật
Ngày 26/5
 
 
 
 
               
 
               
 
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.