< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 40 - Từ ngày 25 tháng 5 năm 2020 đến ngày 31 tháng 5 năm 2020 (Có chỉnh sửa và bổ sung)

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 25/05
Tổng kết Kế hoạch 173-KH/ThU ngày 20/6/2019 của BTV Thành ủy Vinh về tổ chức đợt hoạt động với chủ đề “Nghệ An làm theo lời Bác dặn” giai đoạn 2019 - 2020
Thành ủy Vinh
Các đồng chí: Lưu Tiến Hưng, Nguyễn Lâm Huy tham dự
7h30 - TT bồi dưỡng Chính trị TP Vinh
Thẩm định chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2020 - 2021 Sở GD&ĐT BGH; Trưởng các đơn vị: KH - TC, TC - HC, ĐT - NCKH, Trung tâm BDNV&KNM 14h00 - Sở GD&ĐT
Thứ  3
Ngày 26/05
Họp bàn về quản lý viên chức
Ông Lưu tiến Hưng
BGH, Trưởng các đơn vị: TC-HC, TV-TB, Tiểu học; CT Công đoàn Trường
8h00 - Phòng họp 1
Họp Hội đồng đền bù chi phí đào tạo
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định 184/QĐ-CĐSPNA ngày 22/5/2020
8h30 - Phòng họp 1
Tọa đàm về giáo dục mở
Hiệp hội các trường ĐH, CĐ
BGH; Lãnh đạo các đơn vị: ĐT - NCKH, Trung tâm BDNV&KNM, TC-HC, các khoa.
9h00 - Trực tuyến Phòng họp 1
Thứ 4
Ngày 27/05
Thi kết thúc học phần bậc B2 chương trình Tiếng việt cho học viên Lào - Khóa 17 (2019 - 2020)
Ông Trần Anh Tư
Theo Kế hoạch số 11/KH-CĐSPNA ngày 19/5/2020 của Hiệu trưởng
Cả ngày - Nhà A
Họp triển khai kế hoạch dạy học các lớp CĐ Mầm non VLVH
Ông Trần Anh Tư
BGH; Lãnh đạo các đơn vị: ĐT - NCKH,  Trung tâm BDNV&KNM, Mầm non
8h00 - Phòng họp 1
Họp thẩm định các chương trình Bồi dưỡng giáo viên
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định
9h00 - Phòng họp 1
Thứ 5
Ngày 28/05
Họp thường trực Hội đồng tuyển sinh
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Lãnh đạo các đơn vị: KH-TC, ĐT - NCKH, THCS, Ngoại ngữ
8h00 - Phòng họp 1
Thứ 6
Ngày 29/05
Họp đánh giá công tác tuyển sinh năm 2019 và thảo luận kế hoạch chỉ tiêu tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2020 Sở LĐ - TB&XH Đồng chí Trần Anh Tư
8h00 - Hội trường
Sở LĐ - TB&XH
Hội ý tuần
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng các đơn vị: Phòng, Trung tâm, Trường thực hành Sư phạm; CT  Công Đoàn ; BT Đoàn TN
14h00 - Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 30/05
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 31/05
 
 
 
 
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.