< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác tuần 41 - Từ ngày 27 tháng 5 năm 2019 đến ngày 02 tháng 6 năm 2019 (có bổ sung)

             UBND TỈNH NGHỆ AN
     TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN
LỊCH CÔNG TÁC
Tuần 41 - Từ ngày 27 tháng  5 năm 2019 đến ngày 02 tháng 6 năm 2019
 
 
                   Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
 
Thứ  2
Ngày 27/5
Họp Ban coi thi, chấm thi tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm học 2018-2019
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 205/QĐ-CĐSPNA ngày 14/5/2019
Từ 14h00’ – Hội trường 1
 
Thứ  3
Ngày 28/5
Thi tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy (Cả ngày)
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Kế hoạch số 22/KH-CĐSPNA ngày 22/4/2019
Từ 7h00’- Nhà D
 
Tham dự Hội nghị đối thoại thống nhất giải quyết vướng mắc đối với 22 hộ dân thuộc khu C Cao đẳng.
UBND xã Hưng Lộc
Đ/c Trần Anh Tư, Phó Hiệu trưởng; đ/c Lê Thị Lệ Hà, CT Công đoàn trường; đ/c Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Kế toán trưởng.
Từ 7h30’- Hội trường UBND xã Hưng Lộc
 
Thứ 4
Ngày 29/5
Thi tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy (Cả ngày)
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Kế hoạch số 22/KH-CĐSPNA ngày 22/4/2019
Từ 7h00’- Nhà D
 
Thanh tra chuyên đề về NCKH năm học 2018 -2019 phòng ĐT NCKH ( Cả ngày)
Ông Nguyễn Kim Hải
Phòng Thanh tra ĐBCLGD; Trưởng phòng, viên chức phụ trách NCKH phòng ĐT NCKH
Từ 8h00’- Văn phòng ĐT NCKH
  Họp BTV Đảng ủy Ông Lưu Tiến Hưng BTV Đảng ủy Từ 9h00’- Phòng họp 1
 
Hội nghị Ban chấp hành lần thứ nhất thực hiện quy trình bổ sung ủy viên ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 – Bước 1
Ông Lưu Tiến Hưng
Ủy viên Ban chấp hành
Từ 14h00’- Phòng họp 1
 
Hội nghị Ban chấp hành mở rộng thực hiện quy trình bổ sung ủy viên ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 – Bước 2
Ông Lưu Tiến Hưng
Đảng ủy; Ban Giám hiệu, Bí thư các chi bộ; Trưởng các tổ chức, tổ chức CT-XH
Từ 14h30’- Phòng họp 1
 
Hội nghị Ban chấp hành lần thứ hai thực hiện quy trình bổ sung ủy viên ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 – Bước 3
Ông Lưu Tiến Hưng
Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy
Từ 15h00’- Phòng họp 1
 
Lấy ý kiến cơ quan đơn vị nơi công tác thực hiện quy trình bổ sung ủy viên ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 – Bước 4
Ông Lưu Tiến Hưng
BCH; Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ; Trưởng, Phó các tổ chức, Tổ chức CT-XH
Từ 15h30’- Phòng họp 1
 
Hội nghị Ban chấp hành lần thứ ba thực hiện quy trình bổ sung ủy viên ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 – Bước 5
Ông Lưu Tiến Hưng
Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy
Từ 16h00’- Phòng họp 1
 
Thứ 5
Ngày 30/5
Họp tiểu ban văn nghệ, TDTT phục vụ hoạt động 60 năm thành lập trường
Ông Trần Anh Tư
 Theo Quyết định 53/QĐ-CĐSPNA ngày 22/9/2018
Từ 8h00’- Phòng họp 1
 
Thanh tra chuyên đề về NCKH năm học 2018 -2019 khoa Mầm non
Ông Nguyễn Kim Hải
Phòng Thanh tra ĐBCLGD; BCN khoa và các viên chức phụ trách  NCKH khoa Mầm non
Từ 8h00’- Văn phòng khoa Mầm non
  Họp về công tác tuyển sinh các lớp liên kết, bồi dưỡng năm học  2019 -2020 Ông Lưu Tiến Hưng BGH; Trưởng các tổ chức: Đào tạo - NCKH, KH-TC, TC-ĐN, TT ĐT-BDNV&KNM; Kế toán Trưởng Từ 14h00’- Phòng họp 1
 
Thanh tra chuyên đề về NCKH năm học 2018 -2019 khoa GDTC- NT
Ông Nguyễn Kim Hải
Phòng Thanh tra ĐBCLGD; BCN khoa và các viên chức phụ trách  NCKH khoa GDTC- NT
Từ 14h00’- Văn phòng khoa GDTC- NT
  Họp để thống nhất ý kiến trả lời Công văn số: 140/UBND -ĐC ngày 09/5/2019 của UBND xã Hưng Lộc Ông Lưu Tiến Hưng BGH; Chủ tịch công đoàn Trường; Trưởng các tổ chức: HC-QT, KH-TC; Kế toán Trưởng; Mời: đ/c Nguyễn Lâm Huy Từ 15h00’- Phòng họp 1
 
Thứ 6
Ngày 31/5
Thanh tra chuyên đề về NCKH năm học 2018 -2019 khoa Tiểu học
Ông Nguyễn Kim Hải
Phòng Thanh tra ĐBCLGD; BCN khoa và các viên chức phụ trách  NCKH khoa Tiểu học
Từ 8h00’- Văn phòng khoa Tiểu học
 
Thanh tra chuyên đề về NCKH năm học 2018 -2019 khoa Ngoại ngữ
Ông Nguyễn Kim Hải
Phòng Thanh tra ĐBCLGD; BCN khoa và các viên chức phụ trách  NCKH khoa Ngoại ngữ
Từ 14h00’- Văn phòng khoa Ngoại ngữ
 
Hội ý Lãnh đạo Trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn; Đoàn Thanh niên; Trưởng các tổ chức: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, CT HSSV, TT ĐT-BDNV&KNM, Thanh tra ĐBCLGD
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
 
Bế giảng lớp CBQLGD tại huyện Thanh Chương
Ông Trần Anh Tư
Khách mời; BGH; Lãnh đạo TT ĐT-BDNV&KNM và các học viên
Từ 14h00’ – Huyện Thanh Chương
 
Thứ 7
Ngày 01/6
 
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 02/6
 
 
 
 
               
 
               
 
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.