< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác tuần 41 - Từ ngày 27 tháng 5 năm 2019 đến ngày 02 tháng 6 năm 2019 (có bổ sung)

             UBND TỈNH NGHỆ AN
     TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN
LỊCH CÔNG TÁC
Tuần 41 - Từ ngày 27 tháng  5 năm 2019 đến ngày 02 tháng 6 năm 2019
 
 
                   Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
 
Thứ  2
Ngày 27/5
Họp Ban coi thi, chấm thi tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm học 2018-2019
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 205/QĐ-CĐSPNA ngày 14/5/2019
Từ 14h00’ – Hội trường 1
 
Thứ  3
Ngày 28/5
Thi tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy (Cả ngày)
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Kế hoạch số 22/KH-CĐSPNA ngày 22/4/2019
Từ 7h00’- Nhà D
 
Tham dự Hội nghị đối thoại thống nhất giải quyết vướng mắc đối với 22 hộ dân thuộc khu C Cao đẳng.
UBND xã Hưng Lộc
Đ/c Trần Anh Tư, Phó Hiệu trưởng; đ/c Lê Thị Lệ Hà, CT Công đoàn trường; đ/c Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Kế toán trưởng.
Từ 7h30’- Hội trường UBND xã Hưng Lộc
 
Thứ 4
Ngày 29/5
Thi tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy (Cả ngày)
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Kế hoạch số 22/KH-CĐSPNA ngày 22/4/2019
Từ 7h00’- Nhà D
 
Thanh tra chuyên đề về NCKH năm học 2018 -2019 phòng ĐT NCKH ( Cả ngày)
Ông Nguyễn Kim Hải
Phòng Thanh tra ĐBCLGD; Trưởng phòng, viên chức phụ trách NCKH phòng ĐT NCKH
Từ 8h00’- Văn phòng ĐT NCKH
  Họp BTV Đảng ủy Ông Lưu Tiến Hưng BTV Đảng ủy Từ 9h00’- Phòng họp 1
 
Hội nghị Ban chấp hành lần thứ nhất thực hiện quy trình bổ sung ủy viên ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 – Bước 1
Ông Lưu Tiến Hưng
Ủy viên Ban chấp hành
Từ 14h00’- Phòng họp 1
 
Hội nghị Ban chấp hành mở rộng thực hiện quy trình bổ sung ủy viên ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 – Bước 2
Ông Lưu Tiến Hưng
Đảng ủy; Ban Giám hiệu, Bí thư các chi bộ; Trưởng các tổ chức, tổ chức CT-XH
Từ 14h30’- Phòng họp 1
 
Hội nghị Ban chấp hành lần thứ hai thực hiện quy trình bổ sung ủy viên ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 – Bước 3
Ông Lưu Tiến Hưng
Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy
Từ 15h00’- Phòng họp 1
 
Lấy ý kiến cơ quan đơn vị nơi công tác thực hiện quy trình bổ sung ủy viên ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 – Bước 4
Ông Lưu Tiến Hưng
BCH; Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ; Trưởng, Phó các tổ chức, Tổ chức CT-XH
Từ 15h30’- Phòng họp 1
 
Hội nghị Ban chấp hành lần thứ ba thực hiện quy trình bổ sung ủy viên ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 – Bước 5
Ông Lưu Tiến Hưng
Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy
Từ 16h00’- Phòng họp 1
 
Thứ 5
Ngày 30/5
Họp tiểu ban văn nghệ, TDTT phục vụ hoạt động 60 năm thành lập trường
Ông Trần Anh Tư
 Theo Quyết định 53/QĐ-CĐSPNA ngày 22/9/2018
Từ 8h00’- Phòng họp 1
 
Thanh tra chuyên đề về NCKH năm học 2018 -2019 khoa Mầm non
Ông Nguyễn Kim Hải
Phòng Thanh tra ĐBCLGD; BCN khoa và các viên chức phụ trách  NCKH khoa Mầm non
Từ 8h00’- Văn phòng khoa Mầm non
  Họp về công tác tuyển sinh các lớp liên kết, bồi dưỡng năm học  2019 -2020 Ông Lưu Tiến Hưng BGH; Trưởng các tổ chức: Đào tạo - NCKH, KH-TC, TC-ĐN, TT ĐT-BDNV&KNM; Kế toán Trưởng Từ 14h00’- Phòng họp 1
 
Thanh tra chuyên đề về NCKH năm học 2018 -2019 khoa GDTC- NT
Ông Nguyễn Kim Hải
Phòng Thanh tra ĐBCLGD; BCN khoa và các viên chức phụ trách  NCKH khoa GDTC- NT
Từ 14h00’- Văn phòng khoa GDTC- NT
  Họp để thống nhất ý kiến trả lời Công văn số: 140/UBND -ĐC ngày 09/5/2019 của UBND xã Hưng Lộc Ông Lưu Tiến Hưng BGH; Chủ tịch công đoàn Trường; Trưởng các tổ chức: HC-QT, KH-TC; Kế toán Trưởng; Mời: đ/c Nguyễn Lâm Huy Từ 15h00’- Phòng họp 1
 
Thứ 6
Ngày 31/5
Thanh tra chuyên đề về NCKH năm học 2018 -2019 khoa Tiểu học
Ông Nguyễn Kim Hải
Phòng Thanh tra ĐBCLGD; BCN khoa và các viên chức phụ trách  NCKH khoa Tiểu học
Từ 8h00’- Văn phòng khoa Tiểu học
 
Thanh tra chuyên đề về NCKH năm học 2018 -2019 khoa Ngoại ngữ
Ông Nguyễn Kim Hải
Phòng Thanh tra ĐBCLGD; BCN khoa và các viên chức phụ trách  NCKH khoa Ngoại ngữ
Từ 14h00’- Văn phòng khoa Ngoại ngữ
 
Hội ý Lãnh đạo Trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn; Đoàn Thanh niên; Trưởng các tổ chức: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, CT HSSV, TT ĐT-BDNV&KNM, Thanh tra ĐBCLGD
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
 
Bế giảng lớp CBQLGD tại huyện Thanh Chương
Ông Trần Anh Tư
Khách mời; BGH; Lãnh đạo TT ĐT-BDNV&KNM và các học viên
Từ 14h00’ – Huyện Thanh Chương
 
Thứ 7
Ngày 01/6
 
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 02/6
 
 
 
 
               
 
               
 
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.