< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác tuần 43 - Từ ngày 10 tháng 6 năm 2019 đến ngày 16 tháng 6 năm 2019 (có điều chỉnh)

             UBND TỈNH NGHỆ AN
             TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN
LỊCH CÔNG TÁC
Tuần 43 - Từ ngày 10 tháng  6 năm 2019 đến ngày 16 tháng 6 năm 2019
 
 
                   Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
 
Thứ  2
Ngày 10/6
Phòng TC-ĐN làm việc với phòng HC-QT và Trung tâm TV-TB
Ông Nguyễn Văn Dũng
Lãnh đạo phòng TC-ĐN; Trưởng phòng HC-QT; Giám đốc TT TV-TB
Từ 14h00 – Phòng họp 1
 
Thứ  3
Ngày 11/6
Đoàn kiểm tra của Đảng ủy làm việc với Chi bộ HC-TTr-TV Ông Trần Anh Tư Theo Quyết định số 38/QĐ-ĐU ngày 29/5/2019; Chi ủy Chi bộ HC-TTr-TV Từ 8h00 – Phòng họp 1
  Đoàn giám sát của Đảng ủy làm việc với Chi bộ Đào tạo- NCKH Ông Nguyễn Văn Dũng  Theo Quyết định số 46/QĐ-ĐU ngày 10/6/2019; Phó Bí thư chi bộ Đào tạo - NCKH  Từ 9h00 – Phòng họp 1
 
Họp Hội đồng xét tốt nghiệp cho HSSV K38, K58
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 202/QĐ-CĐSPNA ngày 14/5/2019; Quyết định số 279/QĐ-CĐSPNA ngày 04/6/2019
Từ 14h00 – Phòng họp 1
 
Thứ 4
Ngày 12/6
Họp Ban Chấp hành Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
Ban chấp hành Đảng ủy
Từ 8h00 – Phòng họp 1
 
Giao ban cơ quan phiên tháng 6/2019
Ông Lưu Tiến Hưng
BCH Đảng ủy; BGH; Bí thư các chi bộ; Trưởng các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội; Kế toán trưởng
Từ 14h00 – Phòng họp 1
 
Thứ 5
Ngày 13/6
Họp Hội đồng xếp loại viên chức năm học 2018-2019
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 284/QĐ-CĐSPNA ngày 06/6/2019
Từ 14h00 – Phòng họp 1
 
Tổng kết năm học 2018-2019 khoa THCS
Bà Tạ Thị Thanh Hà
Khách mời; Toàn thể viên chức khoa THCS
Từ 14h00 – VP khoa THCS
 
Thứ 6
Ngày 14/6
 
 
   
 
Thứ 7
Ngày 15/6
 
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 16/6
 
 
 
 
               
 
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.