< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác tuần 43 - Từ ngày 10 tháng 6 năm 2019 đến ngày 16 tháng 6 năm 2019 (có điều chỉnh)

             UBND TỈNH NGHỆ AN
             TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN
LỊCH CÔNG TÁC
Tuần 43 - Từ ngày 10 tháng  6 năm 2019 đến ngày 16 tháng 6 năm 2019
 
 
                   Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
 
Thứ  2
Ngày 10/6
Phòng TC-ĐN làm việc với phòng HC-QT và Trung tâm TV-TB
Ông Nguyễn Văn Dũng
Lãnh đạo phòng TC-ĐN; Trưởng phòng HC-QT; Giám đốc TT TV-TB
Từ 14h00 – Phòng họp 1
 
Thứ  3
Ngày 11/6
Đoàn kiểm tra của Đảng ủy làm việc với Chi bộ HC-TTr-TV Ông Trần Anh Tư Theo Quyết định số 38/QĐ-ĐU ngày 29/5/2019; Chi ủy Chi bộ HC-TTr-TV Từ 8h00 – Phòng họp 1
  Đoàn giám sát của Đảng ủy làm việc với Chi bộ Đào tạo- NCKH Ông Nguyễn Văn Dũng  Theo Quyết định số 46/QĐ-ĐU ngày 10/6/2019; Phó Bí thư chi bộ Đào tạo - NCKH  Từ 9h00 – Phòng họp 1
 
Họp Hội đồng xét tốt nghiệp cho HSSV K38, K58
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 202/QĐ-CĐSPNA ngày 14/5/2019; Quyết định số 279/QĐ-CĐSPNA ngày 04/6/2019
Từ 14h00 – Phòng họp 1
 
Thứ 4
Ngày 12/6
Họp Ban Chấp hành Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
Ban chấp hành Đảng ủy
Từ 8h00 – Phòng họp 1
 
Giao ban cơ quan phiên tháng 6/2019
Ông Lưu Tiến Hưng
BCH Đảng ủy; BGH; Bí thư các chi bộ; Trưởng các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội; Kế toán trưởng
Từ 14h00 – Phòng họp 1
 
Thứ 5
Ngày 13/6
Họp Hội đồng xếp loại viên chức năm học 2018-2019
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 284/QĐ-CĐSPNA ngày 06/6/2019
Từ 14h00 – Phòng họp 1
 
Tổng kết năm học 2018-2019 khoa THCS
Bà Tạ Thị Thanh Hà
Khách mời; Toàn thể viên chức khoa THCS
Từ 14h00 – VP khoa THCS
 
Thứ 6
Ngày 14/6
 
 
   
 
Thứ 7
Ngày 15/6
 
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 16/6
 
 
 
 
               
 
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.