< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 43 - Từ ngày 15 tháng 6 năm 2020 đến ngày 21 tháng 6 năm 2020 (Có bổ sung)

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 15/06
Lễ phát động cuộc thi “Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công”
UBND tỉnh Nghệ An
Đồng chí Nguyễn Văn Dũng
Từ 7h30’ - HT A2 - Nhà khách Nghệ An
Họp Ban chỉ đạo triển khai Trường THSP
Ông Lưu Tiến Hưng
Ban chỉ đạo theo Quyết định số 27/QĐ-CĐSPNA ngày 31/01/2020
14h00 - Phòng họp 1
Thứ  3
Ngày 16/06
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
Thứ 4
Ngày 17/06
 
Họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp K59 TCNN Tiếng Anh
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 188/QĐ-CĐSPNA ngày 27/5/2020
8h00’ - Phòng họp 1
Họp xét công nhận tốt nghiệp K59 CNTT
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 20a/QĐ-CĐSPNA ngày 16/01/2020
8h30’ - Phòng họp 1
Bốc thăm thi đấu giải thể thao học sinh sinh viên khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng
Ông Lê Đình Cường
Phòng TC - HC; Đoàn Trường; Đội trưởng các đội trong khối thi đua các trường ĐH, CĐ
9h00’ - Phòng họp 1
Họp Xây dựng kế hoạch dạy các lớp CĐMN liên thông VLVH Ông Trần Anh Tư BGH; Ban Giám đốc TTĐT - BDNV&KNM; Trưởng phòng ĐT - NCKH; Trưởng các Khoa: Mầm non, LLCT - TLGD, GDTC - NT. 14h00 - Phòng họp 1
Thứ 5
Ngày 18/06
Họp Ban tổ chức giải thể thao học sinh sinh viên khối thi đua các trường ĐH, CĐ
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định
9h00 - Phòng họp 1
Thứ 6
Ngày 19/06
Họp Hội đồng xét điều kiện dự thi tốt nghiệp hệ TCMN chính quy năm 2020 Ông Trần Anh Tư Theo Quyết định số 190/QĐ-CĐSPNA ngày 27/5/2020 8h00 - Phòng họp 1
Họp Hội đồng thi tốt nghiệp  K59 TCNN Tiếng Anh
 
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 189/QĐ-CĐSPNA ngày 27/5/2020
15h00’ - Phòng 102
Nhà Hiệu bộ
Thứ 7
Ngày 20/06
Thi tốt nghiệp  K59 TCNN Tiếng Anh
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 189/QĐ-CĐSPNA ngày 27/5/2020
Cả ngày - Nhà D
Khai mạc và thi đấu giải thể thao học sinh, sinh viên Khối thi đua
Ban Tổ chức
Đại diện lãnh đạo: Công đoàn trường, TC - HC, QT&CTHSSV; Trợ lý tổ chức các Khoa; BCH Đoàn Trường; Ban thư ký Hội sinh viên; đội bóng đá nữ HSSV; các trường Đại học, Cao đẳng trong khối thi đua.
7h00 - SVĐ Trường CĐ
Công nghệ VN - HQ
Chủ nhật
Ngày 21/06
Thi tốt nghiệp  K59 TCNN Tiếng Anh
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 189/QĐ-CĐSPNA ngày 27/5/2020
Cả ngày - Nhà D
Khối thi đua thi đấu giải thể thao
Ban Tổ chức
Theo kế hoạch
7h00 - SVĐ Trường CĐ
Công nghệ VN - HQ
 
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.