< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác tuần 44 - Từ ngày 17 tháng 6 năm 2019 đến ngày 23 tháng 6 năm 2019 (có bổ sung)

             UBND TỈNH NGHỆ AN
          TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN
LỊCH CÔNG TÁC
Tuần 44 - Từ ngày 17 tháng  6 năm 2019 đến ngày 23 tháng 6 năm 2019
 
 
                   Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 17/6
Tập huấn Quy chế thi THPT Quốc gia năm 2019
Ông Trần Anh Tư
BGH; Trưởng phòng TTrĐBCLGD;  viên chức được  điều động tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019
Từ 14h00 – Hội trường CS1
Phổ biến một số kế hoạch tuyên truyền và thông tin thời sự trong nước, quốc tế
Ông Lưu Tiến Hưng
Toàn thể đảng viên, viên chức Nhà trường
Từ 15h30 – Hội trường CS1
Thứ  3
Ngày 18/6
Khoa LLCT-TLGD tổng kết năm học 2018-2019
Ông Thái Doãn Việt
Khách mời; Toàn thể viên chức khoa LLCT-TLGD
Từ 8h00 – Phòng họp 409
Khoa Mầm non tổng kết năm học 2018-2019 
Bà Nguyễn Thị Quý Hoa
Khách mời; Toàn thể viên chức khoa Mầm non
Từ 14h00 – VP khoa MN
Họp Hội đồng xây dựng đề án thành lập Trường THSP
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định 188/QĐ-CĐSPNA ngày 02/5/2019
Từ 14h00 – Phòng họp 1
Họp Ban xây dựng quy định về thủ tục thanh toán
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định 1003/QĐ-CĐSPNA ngày 25/12/2018
Từ 15h30 – Phòng họp 1
Thứ 4
Ngày 19/6
Khoa GDTC-NT tổng kết năm học 2018-2019
Bà Hồ Thị Việt Yến
Khách mời; Toàn thể viên chức khoa GDTC-NT
Từ 14h00 – Phòng 105 TV
Khoa Tiểu học tổng kết năm học 2018-2019
Ông Phạm Đình Hòa
Khách mời; Toàn thể viên chức khoa Tiểu học
Từ 14h00 – VP Khoa
Họp BCH Công đoàn Trường
Bà Lê Thị Lệ Hà
UVBCH Công đoàn Trường
Từ 14h00 – Phòng họp 1
Thứ 5
Ngày 20/6
Đoàn kiểm tra của UBKT Đảng ủy làm việc với Chi bộ khoa THCS
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 38/QĐ-ĐU ngày 29/5/2019; Chi ủy Chi bộ khoa THCS
Từ 15h00 – Phòng họp 1
Thứ 6
Ngày 21/6
Lễ Bế giảng và chia tay giảng đường cho HSSV tốt nghiệp năm 2019
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Kế hoạch số 26/KH-CĐSPNA ngày 21/5/2019
Từ 8h00 – Hội trường CS1
Họp Hội đồng xếp loại viên chức  năm học 2018 - 2019  Ông Lưu Tiến Hưng  Theo Quyết định số 284/QĐ-CĐSPNA ngày 06/6/2019  Từ 9h30 – Phòng họp 1
Hội ý Lãnh đạo Trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn; Đoàn Thanh niên; Trưởng các tổ chức: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, CT HSSV, TT ĐT-BDNV&KNM, Thanh tra ĐBCLGD
Từ 14h00 - Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 22/6
 
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 23/6
 
 
 
 
             
 
 
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.