< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 45 - Từ ngày 29 tháng 6 năm 2020 đến ngày 05 tháng 7 năm 2020

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 29/06
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
Thứ  3
Ngày 30/06
Họp Hội đồng xếp loại viên chức
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 253/QĐ-CĐSPNA ngày 29/6/2020
8h00 - Phòng họp 1
Thi kết thúc học phần bậc 3 chương trình Tiếng Việt cho học viên Lào - Khóa 17 (2019 - 2020)
Ông Trần Anh Tư
Theo Kế hoạch số 16/KH-CĐSPNA ngày 24/6/2020 của Hiệu trưởng
Cả ngày - Nhà A
Thứ 4
Ngày 01/07
Họp Bình xét các danh hệu thi đua công đoàn
Bà Lê Thị Lệ Hà
BCH Công đoàn Trường
14h00 - Phòng họp 1
Thứ 5
Ngày 02/07
Họp Ban thường vụ Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy
8h00 - Phòng họp 1
Họp Ban chấp hành Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
Các Uỷ Viên BCH Đảng bộ
14h00 - Phòng họp 1
Thứ 6
Ngày 03/07
Họp Giao ban cơ quan phiên tháng 7
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng các đơn vị; CT Công đoàn; BT Đoàn TN; CT Hội SV
14h00 - Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 04/07
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 05/07
 
 
 
 
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.