< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác tuần 46 - Từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 đến ngày 07 tháng 7 năm 2019 (có điều chỉnh)

                UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                         LỊCH CÔNG TÁC
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                  Tuần 46 - Từ ngày 01 tháng  7 năm 2019 đến ngày 07 tháng 7 năm 2019
 
                   Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 01/7
Họp Hội đồng tuyển sinh năm 2019
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 84/QĐ-CĐSPNA ngày 08/3/2019
Từ 9h30 - Phòng họp 1
Họp tổng kết khối thi đua các trường ĐH, CĐ tỉnh Nghệ An năm học 2018-2019
Khối thi đua
Hiệu trưởng; CT Công đoàn trường; Bí thư Đoàn trường; lãnh đạo phòng HC-QT, chuyên viên phụ trách thi đua.
Từ 14h00 – Trường CĐKTCN Việt Nam – Hàn Quốc
Thứ  3
Ngày 02/7
Nghiệm thu công trình sửa chữa thay thế CSVC Ký túc xá Lào
Ông Lưu Tiến Hưng
 Theo Quyết định số 322/QĐ-CĐSPNA ngày 27/6/2019
Từ 16h00 - Nhà KTX Lào
Thứ 4
Ngày 03/7
Thi tuyển sinh năng khiếu ngành GDMN (cả ngày)
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 320/QĐ-CĐSPNA ngày 24/6/2019
Từ 7h00 – Nhà A (cả ngày)
Thứ 5
Ngày 04/7
Thi tuyển sinh năng khiếu ngành GDMN (cả ngày)
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 320/QĐ-CĐSPNA ngày 24/6/2019
Từ 7h00 – Nhà A (cả ngày)
Lãnh đạo Công ty KDI làm việc với lãnh đạo trường Ông Lưu Tiến Hưng Theo Quyết định số 605/QĐ-CĐSPNA ngày 11/9/2018 (BGH; đ/c Dũng, đ/c Lâm Huy, đ/c Chu Tuấn Anh, đ/c Ngọc – KTT); Mời lãnh đạo các tổ chức: HC-QT, ĐT-NCKH, đ/c Trần Hải Hưng, đ/c Tạ Thị Thanh Hà  Từ 10h30 – Phòng họp 1
Thứ 6
Ngày 05/7
Họp Hội đồng thi đua, khen thưởng trường năm học 2018-2019
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 292/QĐ-CĐSPNA ngày 11/6/2019
Từ 8h00 – Phòng họp 1
Hội ý Lãnh đạo Trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn; Đoàn Thanh niên; Trưởng các tổ chức: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, CT HSSV, TT ĐT-BDNV&KNM, Thanh tra ĐBCLGD
Từ 14h00 - Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 06/7
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 07/7
 
 
 
 
                                                                                              
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.