< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác tuần 46 - Từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 đến ngày 07 tháng 7 năm 2019 (có điều chỉnh)

                UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                         LỊCH CÔNG TÁC
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                  Tuần 46 - Từ ngày 01 tháng  7 năm 2019 đến ngày 07 tháng 7 năm 2019
 
                   Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 01/7
Họp Hội đồng tuyển sinh năm 2019
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 84/QĐ-CĐSPNA ngày 08/3/2019
Từ 9h30 - Phòng họp 1
Họp tổng kết khối thi đua các trường ĐH, CĐ tỉnh Nghệ An năm học 2018-2019
Khối thi đua
Hiệu trưởng; CT Công đoàn trường; Bí thư Đoàn trường; lãnh đạo phòng HC-QT, chuyên viên phụ trách thi đua.
Từ 14h00 – Trường CĐKTCN Việt Nam – Hàn Quốc
Thứ  3
Ngày 02/7
Nghiệm thu công trình sửa chữa thay thế CSVC Ký túc xá Lào
Ông Lưu Tiến Hưng
 Theo Quyết định số 322/QĐ-CĐSPNA ngày 27/6/2019
Từ 16h00 - Nhà KTX Lào
Thứ 4
Ngày 03/7
Thi tuyển sinh năng khiếu ngành GDMN (cả ngày)
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 320/QĐ-CĐSPNA ngày 24/6/2019
Từ 7h00 – Nhà A (cả ngày)
Thứ 5
Ngày 04/7
Thi tuyển sinh năng khiếu ngành GDMN (cả ngày)
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 320/QĐ-CĐSPNA ngày 24/6/2019
Từ 7h00 – Nhà A (cả ngày)
Lãnh đạo Công ty KDI làm việc với lãnh đạo trường Ông Lưu Tiến Hưng Theo Quyết định số 605/QĐ-CĐSPNA ngày 11/9/2018 (BGH; đ/c Dũng, đ/c Lâm Huy, đ/c Chu Tuấn Anh, đ/c Ngọc – KTT); Mời lãnh đạo các tổ chức: HC-QT, ĐT-NCKH, đ/c Trần Hải Hưng, đ/c Tạ Thị Thanh Hà  Từ 10h30 – Phòng họp 1
Thứ 6
Ngày 05/7
Họp Hội đồng thi đua, khen thưởng trường năm học 2018-2019
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 292/QĐ-CĐSPNA ngày 11/6/2019
Từ 8h00 – Phòng họp 1
Hội ý Lãnh đạo Trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn; Đoàn Thanh niên; Trưởng các tổ chức: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, CT HSSV, TT ĐT-BDNV&KNM, Thanh tra ĐBCLGD
Từ 14h00 - Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 06/7
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 07/7
 
 
 
 
                                                                                              
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.