< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 46 - Từ ngày 06 tháng 7 năm 2020 đến ngày 12 tháng 7 năm 2020

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 06/07
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
Thứ  3
Ngày 07/07
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp lớp Ngôn ngữ Anh liên kết với Đại học Vinh khóa 2018 - 2020
Trường Đại học Vinh
Lãnh đạo trường ĐH Vinh; BGH trường CĐSP Nghệ An; BGĐ Trung tâm GDTX ĐH Vinh; Lãnh đạo TT Đào tạo BDNV&KNM và các học viên
14h00 - HTCS2
Thứ 4
Ngày 08/07
Xét Học bổng khuyến khích học tập K39, K59
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 260/QĐ-CĐSPNA ngày 03/7/2020
8h00 - Phòng họp 1
Thứ 5
Ngày 09/07
Xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp hệ CĐ, CĐLT chính quy; hệ TC chuyên nghiệp chính quy và hệ TC nghề nghiệp chính quy
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 188/QĐ-CĐSPNA ngày 27/5/2020
Theo Quyết định số 190/QĐ-CĐSPNA ngày 27/5/2020
Theo Quyết định số 261/QĐ-CĐSPNA ngày 03/7/2020
14h30 - Phòng họp 1
Thứ 6
Ngày 10/07
Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 122/QĐ-CĐSPNA ngày 29/4/2020
7h30 - Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 11/07
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 12/07
 
 
 
 
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.