< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác tuần 47 - Từ ngày 08 tháng 7 năm 2019 đến ngày 14 tháng 7 năm 2019

             UBND TỈNH NGHỆ AN
             TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN
LỊCH CÔNG TÁC
Tuần 47 - Từ ngày 08 tháng  7 năm 2019 đến ngày 14 tháng 7 năm 2019
 
 
 
                   Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
 
 
 
 
Thứ  2
Ngày 08/7
Họp BTV Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
BTV Đảng ủy; Mời đ/c Nguyễn Văn Dũng - TP TC-ĐN
Từ 8h00 - Phòng họp 1
 
Đoàn kiểm tra của Đảng ủy làm việc với Chi bộ Hành chính – Thanh tra - Thư viện
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 38/QĐ-ĐU ngày 29/5/2019; Chi ủy Chi bộ HC-TTr-TV
Từ 10h00 - Phòng họp 1
 
Tham dự Hội nghị cán bộ chủ chốt Thành phố Vinh
Thành ủy Vinh
Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trần Anh Tư
Từ 14h00 - Trung tâm hội nghị Tp Vinh
 
Dự Hội nghị triển khai dịch vụ công trực tuyến KBNN
KBNN Nghệ An
Hiệu trưởng; Kế toán trưởng
Từ 14h00 - Tại Trung tâm hội nghị Quốc tế, KS Hữu Nghị
 
Thứ  3
Ngày 09/7
Thường trực Hội tâm lý giáo dục tỉnh Nghệ An làm việc với Nhà trường
Ông Trần Anh Tư
BGH; Trưởng các khoa
Từ 8h00 - Phòng họp 1
  Họp BCH  Đảng ủy Ông Lưu Tiến Hưng Các đ/c  UVBCH Đảng ủy Từ 9h00 - Phòng họp 1
 
Thứ 4
Ngày 10/7
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
 
Thứ 5
Ngày 11/7
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
 
Thứ 6
Ngày 12/7
Hội ý Lãnh đạo Trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn; Đoàn Thanh niên; Trưởng các tổ chức: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, CT HSSV, TT ĐT-BDNV&KNM, Thanh tra ĐBCLGD
Từ 14h00 - Phòng họp 1
 
Thứ 7
Ngày 13/7
 
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 14/7
 
 
 
 
               
 
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.