< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác tuần 47 - Từ ngày 08 tháng 7 năm 2019 đến ngày 14 tháng 7 năm 2019

             UBND TỈNH NGHỆ AN
             TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN
LỊCH CÔNG TÁC
Tuần 47 - Từ ngày 08 tháng  7 năm 2019 đến ngày 14 tháng 7 năm 2019
 
 
 
                   Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
 
 
 
 
Thứ  2
Ngày 08/7
Họp BTV Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
BTV Đảng ủy; Mời đ/c Nguyễn Văn Dũng - TP TC-ĐN
Từ 8h00 - Phòng họp 1
 
Đoàn kiểm tra của Đảng ủy làm việc với Chi bộ Hành chính – Thanh tra - Thư viện
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 38/QĐ-ĐU ngày 29/5/2019; Chi ủy Chi bộ HC-TTr-TV
Từ 10h00 - Phòng họp 1
 
Tham dự Hội nghị cán bộ chủ chốt Thành phố Vinh
Thành ủy Vinh
Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trần Anh Tư
Từ 14h00 - Trung tâm hội nghị Tp Vinh
 
Dự Hội nghị triển khai dịch vụ công trực tuyến KBNN
KBNN Nghệ An
Hiệu trưởng; Kế toán trưởng
Từ 14h00 - Tại Trung tâm hội nghị Quốc tế, KS Hữu Nghị
 
Thứ  3
Ngày 09/7
Thường trực Hội tâm lý giáo dục tỉnh Nghệ An làm việc với Nhà trường
Ông Trần Anh Tư
BGH; Trưởng các khoa
Từ 8h00 - Phòng họp 1
  Họp BCH  Đảng ủy Ông Lưu Tiến Hưng Các đ/c  UVBCH Đảng ủy Từ 9h00 - Phòng họp 1
 
Thứ 4
Ngày 10/7
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
 
Thứ 5
Ngày 11/7
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
 
Thứ 6
Ngày 12/7
Hội ý Lãnh đạo Trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn; Đoàn Thanh niên; Trưởng các tổ chức: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, CT HSSV, TT ĐT-BDNV&KNM, Thanh tra ĐBCLGD
Từ 14h00 - Phòng họp 1
 
Thứ 7
Ngày 13/7
 
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 14/7
 
 
 
 
               
 
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.