< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 49 - Từ ngày 27 tháng 7 năm 2020 đến ngày 02 tháng 8 năm 2020 (Có bổ sung)

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 27/07
Hoạt động tri ân ngày 27/7

Hội ý Tuần 49

Ông Lưu Tiến Hưng

BGH; Trưởng các phòng, Trung tâm, Trường THSP; CT Công đoàn; BT Đoàn Thanh niên

8h00 - Phòng họp 1

Họp Ban tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2019-2020
Ông Lưu Tiến Hưng
Ban tổ chức Hội nghị tổng kết theo Quyết định số 296/QĐ-CĐSP ngày 23/7/2020
9h00 - Phòng họp 1
Thứ  3
Ngày 28/07
Chào mừng 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2020)
Thứ 4
Ngày 29/07
Gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 70 năm Đồng môn Sư phạm liên khu IV
Đồng môn Sư phạm
Liên khu IV
BGH; Các đồng chí: Tạ Thị Thanh Hà, Lê Thị Lệ Hà, Nguyễn Lâm Huy, Nguyễn Văn Dũng; Mời: Trưởng các đơn vị tham dự
8h30 - Cơ sở 2
Họp Hội đồng Nghiệm thu chương trình bồi dưỡng Giáo viên Âm nhạc; Giáo viên Mỹ thuật
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 385/QĐ-CĐSPNA ngày 26/7/2019 và  Quyết định số 120/QĐ-CĐSPNA ngày 24/4/2020
14h00 - Phòng họp 1
Họp triển khai chương trình bồi dưỡng giáo viên
Ông Trần Anh Tư
BGH; TT Đào tạo bồi dưỡng NV&KNM; Trưởng các phòng: ĐT - NCKH, KH - TC; Trưởng các khoa: Tiểu học, LLCT
15h00 - Phòng họp 1
Thứ 5
Ngày 30/07
Hội nghị tổng kết năm học 2019 - 2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021
Ông Lưu Tiến Hưng
BTV Đảng ủy; BGH; Trưởng, Phó các đơn vị, đoàn thể; toàn thể viên chức (theo Thông tri triệu tập)
14h30 - HT Cơ sở 1
Thứ 6
Ngày 31/07

Tọa đàm, gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/08/1930 – 01/08/2020)

Thành ủy Vinh

Đồng chí Trần Anh Tư

16h00 - Sảnh 2

Khách sạn Giao Tế

Thứ 7
Ngày 01/08
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 02/08
 
 
 
 
Lưu ý: Chuẩn bị các điều kiện cho tổng kết năm học 2019 - 2020.
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.