< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác tuần 50 - Từ ngày 29 tháng 7 năm 2019 đến ngày 04 tháng 8 năm 2019

             UBND TỈNH NGHỆ AN
             TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN
LỊCH CÔNG TÁC
Tuần 50 - Từ ngày 29 tháng  7 năm 2019 đến ngày 04 tháng 8 năm 2019
 
 
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
 
Thứ  2
Ngày 29/7
 
Họp Ban Thường vụ Đảng ủy, BGH Nhà trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BTV; Mời Trưởng phòng TC-ĐN
Từ 8h00 - Phòng họp 1
 
Hội ý về việc thu học phí đào tạo nghề
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng các đơn vị: Đào tạo – NCKH, KH-TC; Kế toán trưởng
Từ 14h00 - Phòng họp 1
 
Thứ  3
Ngày 30/7
Họp Hội đồng tư vấn thành lập Trường THSP
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số: 188/QĐ-CĐSPNA ngày 02/5/2019
Từ 8h00 - Phòng họp 1
 
Họp Ban chỉ đạo các hoạt động Kỷ niệm 60 năm thành lập trường
Ông Lưu Tiến Hưng
Các thành viên BCĐ theo Quyết định số: 774/ QĐ-CĐSPNA ngày  29/11/2018; Trưởng các Tiểu ban triển khai các hoạt động theo Quyết định số 53/QĐ-CĐSPNA  ngày 22/02/2019
Từ 9h30 - Phòng họp 1
 
Họp Hội đồng thẩm định các chương trình bồi dưỡng
NVSPTH; Tổ trưởng chuyên môn; Mầm non, Tểu học, THCS
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 385/QĐ-CĐSPNA ngày 26/7/2019
Từ 14h00 - Phòng họp 1
 
Thứ 4
Ngày 31/7
Họp giáo viên tham gia giảng dạy các chuyên đề bồi dưỡng: Công tác GVCN lớp; Tổ trưởng chuyên môn bậc Tiểu học, THCS; Tổng phụ trách đội TNTP Hồ Chí Minh; Nghiệp vụ sư phạm tiểu học
Ông Trần Anh Tư
Ban Giám hiệu; Trưởng, Phó các tổ chức: Tiểu học, THCS, Mầm non, LLCT-TLGD, Trung tấm ĐTBD-NV&KNM, KH-TC; các giáo viên tham gia giảng dạy
Từ 8h00 - Phòng họp 1
 
Thứ 5
Ngày 01/8
Nghiệm thu thiết bị Bảng thông tin điện tử P3
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 371/QĐ-CĐSPNA ngày 22/7/2019
Từ 8h00 - Phòng họp 1
 
Thứ 6
Ngày 02/8
Thi kết thúc Bậc 4 chương trình tiếng Việt cho học viên Lào – K16 (cả ngày)
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Kế hoạch số 38/KH-CĐSPNA ngày 23/7/2019
Từ7h00 – Nhà A
 
Thứ 7
Ngày 03/8
 
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 04/8
 
 
 
 
               
 
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.